Regióny Nitra

MILIÓNOVÁ MEGA výstavba na Slovensku! V TOMTO meste pribudnú stovky bytov

Zdroj: www.enviroportal.sk/sk/eia/
NITRA – V Nitre na Šindolke by mal vyrásť súbor polyfunkčných bytových domov. V troch objektoch s celkovou zastavanou plochou 2875 štvorcových metrov by malo vzniknúť 365 bytov, 13 apartmánov na dočasné bývanie a štyri prevádzky občianskej vybavenosti.
Predpokladané investičné náklady by mali dosiahnuť 35 miliónov eur, uvádza sa v projekte, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie spoločnosť Šindolka Residence, s. r. o. Investor plánuje začať s výstavbou v poslednom štvrťroku 2024, výstavba by mala trvať dva roky. Polyfunkčné bytové domy označené ako D12, D6 a D345 by mali byť umiestnené v katastrálnom území Zobor v Nitre. Objekty sú súčasťou výstavby súboru polyfunkčných bytových domov, ktorý je umiestnený na parcelách stavebníka. Doteraz nezastavané územie je ohraničené miestnymi komunikáciami Dražovská ulica a Slnečná dolina. Okolie objektov bude upravené, zazelenené, doplnené prvkami verejného mobiliáru.