Regióny Prešov Poprad

V Poprade vysadili desiatky stromov v šiestich lokalitách

V Poprade vysadili 60 nových stromov, nahradili tie staré a vyschnuté. Zdroj: FB-Mesto Poprad

POPRAD – V priebehu dvoch mesiacov vysadili v Poprade 60 nových stromov a ďalších 15 krov. Hraby, javory, lipy, ale aj borovice, buky lesné či kaukazské jedle, pribudli v šiestich rôznych lokalitách.

Informovala o tom radnica s tým, že náhradná výsadba bola situovaná hlavne na miestach, kde museli byť vyrúbané suché a odumreté stromy, ktoré boli v zlom zdravotnom stave a ohrozovali život a majetok obyvateľov mesta. O výrube rozhodol Okresný úrad v Poprade – odbor starostlivosti o životné prostredie a náhradnú výsadbu zrealizovali aj v zmysle tohto rozhodnutia. “Význam stromov v mestskom prostredí je nespochybniteľný, nakoľko produkciou kyslíka a absorbovaním oxidu uhličitého zlepšujú ovzdušie, zachytávajú prach a iné škodliviny z ovzdušia. Vyrovnávaním teplotných extrémov, zmierňovaním horúčav, reguláciou teploty a vlhkosti vzduchu, stromy na druhej strane zmierňujú klímu. Zároveň pôsobia ako protihluková stena a výrazne spomaľujú rýchlosť vetra. Korene stromov tiež zlepšujú vlastnosti pôdy a pozitívne vplývajú na jej tvorbu. Viažu vodu v pôde, fungujú ako špongia a zadržia vodu v krajine,” zdôvodnilo mesto výsadbu s tým, že v dopĺňaní vzrastlej zelene na svojom území chce pokračovať aj naďalej.