Politika Spoločnosť Domáce

V prideľovaní financií na kultúru v porovnaní so štátmi EÚ zaostávame

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Slovensko v porovnaní s novými členskými štátmi v Európskej únii (EÚ) zaostáva v prideľovaní verejných zdrojov na kultúru. Informuje o tom Revízia výdavkov na kultúru, ktorú vypracoval Inštitút kultúrnej politiky pri Ministerstve kultúry SR a Útvar hodnoty za peniaze, ktorý patrí pod Ministerstvo financií SR. Správa uvádza, že krajiny, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 (takzvané „nové“), alokovali na kultúru v období 2011-2017 v priemere 2,50 percenta verejného rozpočtu.

 

Krajiny, ktoré vstúpili do EÚ pred rokom 2004 (takzvané „staré“), alokovali na kultúru v rovnakom období 1,47 percenta. Na Slovensku výdavky na kultúru tvorili 1,83 percenta. Spomedzi nových krajín prispievalo najmenej Poľsko.

Podľa analytikov, ktorí správu vypracovali, jeden z možných dôvodov, pre ktoré majú staré štáty nižšie sumy pridelených peňazí je, že majú vysokú mieru fixných nákladov kultúrnych služieb. „Bohaté krajiny tieto fixné náklady dosiahnu už pri nižšej miere alokácie, čo môže vyvolať zdanie, že pre bohatšie krajiny je kultúra z hľadiska rozpočtu menej dôležitá,“ priblížili jeden z dôvodov analytici. Dodávajú, že slovenské verejné výdavky v porovnaní s novými krajinami na kultúru zaostávajú.

Verejné výdavky Slovenska na kultúru zaostávajú aj oproti priemeru krajín Visegrádskej štvorky (V4). Podľa analytikov sú dôvodom vysoké výdavky Maďarska (1,72 percenta HDP, 3,56 percenta výdavkov). Krajiny V4 na kultúru v rokoch 2011-2017 minuli v priemere 0,94 percenta HDP a 2,18 percenta verejných výdavkov. Zaostávanie Slovenska oproti Česku (0,96 percenta HDP, 2,31 percenta výdavkov) je výrazne menšie, porovnateľné výdavky na kultúru naopak alokujú v Poľsku (0,75 percenta HDP, 1,75 percenta výdavkov).

Podľa posledných dostupných medzinárodných dát z roku 2017 sa pozícia Slovenska mierne zhoršila. Výdavky Slovenska na kultúru tvorili 590,7 mil. eur (0,70 percenta HDP) a boli naďalej výrazne pod priemerom oproti krajinám V4, ale aj mierne pod priemerom EÚ. Predpokladaným dôvodom poklesu je hlavne ukončenie čerpania zdrojov EÚ. „Po dočerpaní eurofondov v roku 2015, relatívne výdavky na kultúru v rokoch 2016 a 2017 klesali, od roku 2018 však začali znovu rásť,“ vysvetlili analytici.