Regióny Trenčín

V Prievidzi pribudnú jasle. Dokončia ich v marci

V meste dokončujú jasle. ZDROJ: TASR/Erika Ďurčová

PRIEVIDZA – Prestavbu jedného z objektov Materskej školy na ulici A. Mišúta v Prievidzi na mestské jasle dokončia v marci. Do vybudovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov investuje samospráva viac ako 730 000 eur. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.

 

“Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Kapacita jaslí bude 20 detí,” pripomenula primátorka Katarína Macháčková.

Stavebné úpravy súvisia s transformáciou objektu na jasle vrátane úprav, ktoré zabezpečia bezbariérovosť objektu. Rekonštrukcia zahŕňa zateplenie fasády a strechy objektu, výmenu okenných a dverných výplní otvorov, vnútorných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích predmetov, vykurovacích telies a rozvodov ústredného kúrenia, elektrických rozvodov, svietidiel, zásuvkovej inštalácie. “Súčasťou prác bude aj montáž vzduchotechnických zariadení, realizácia nových povrchových úprav stien, stropov a podláh, prístavba kočikárne a nového únikového schodiska, rekonštrukcia existujúcej spevnenej plochy a chodníka okolo objektu, rekonštrukcia plochy ihriska, sadové úpravy a umiestnenie detských hracích prvkov,” doplnila Beňadiková.

Náklady na vybudovanie detských jaslí sú zmluvne stanovené na 736 517,63 eura. Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 469 879,40 eura z Integrovaného regionálneho operačného programu.