Domáce

V prípade výskytu COVID-19 v bytovom dome odporúča ÚVZ obvyklé upratovanie

Ilustračné foto - Zdroj: FOTO TASR - Dušan Hein

BRATISLAVA – V prípade výskytu ochorenia COVID-19 v bytovom dome odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vykonávať v spoločných priestoroch obvyklé upratovanie s využitím vody a domácich čistiacich prostriedkov. ÚVZ SR o tom informoval na svojej webovej stránke.

“Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napríklad kľučky, držadlá, dotykové plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a podobne, sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1 percenta až 0,5 percenta roztoku chlórnanu sodného,” uvádza ÚVZ SR. Ako dodal, v prípade, ak by čistený povrch mohol byť takýmito prostriedkami poškodený, odporúča sa využitie 70-percentného etanolu.

Čistenie spoločných priestorov bytového domu by podľa ÚVZ SR malo zabezpečiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, respektíve správca bytového domu. ÚVZ SR tiež upozorňuje na dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk. “Pri súčasnej epidemiologickej situácii je mimoriadne dôležité dbať na dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk – časté umývanie mydlom a teplou vodou aspoň 20 sekúnd, prípadne použitím dezinfekčných prípravkov na ruky na báze minimálne 60 percent alkoholu, ak nie je voda a mydlo k dispozícii. Rovnako je dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami,” uzavrel.