Trnava Senica

V Senici prerobili byt, ktorý pomôže znevýhodneným zapadnúť do spoločnosti

Zdroj foto: TSSK

SENICA – Trnavský samosprávny kraj otvoril svoje prvé zariadenie podporovaného bývania. Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka v meste Senica.

Zastrešuje ju Centrum sociálnych služieb Rohov. “Vytvorili sme podmienky na samostatný život prijímateliek sociálnych služieb. Budú si určovať program dňa a s adekvátnou podporou si budú zabezpečovať stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti. Cieľom je, aby sa klientky zaradili do bežného života a aby sa z prijímateľov sociálnej služby stali tí, ktorí dostanú možnosť to spoločnosti vrátiť. Zariadenie považujem za prechodnú stanicu z inštitucionálného bývania až po samostatný život. Výhľadovo uvažujeme o rozšírení tejto služby aj do iných častí kraja,” uviedol predseda Trnavskej župy Jozef Viskupič.

Zariadenie pomôže znevýhodnením lepšie sa začleniť do života. Zdroj foto: TSSK

Zavedenie služby podporovaného bývania je z hľadiska dodržiavania ľudských práv a slobôd zdravotne znevýhodnených ľudí krokom vpred. “Pre ľudí, ktorí majú ťažký osud, predstavuje fungovanie tohto druhu sociálnej služby impulz do života. Aj týmto spôsobom sa totiž môžu začleniť do spoločnosti. Som presvedčená, že prvé obyvateľky nového zariadenia podporovaného bývania naplno využijú všetky príležitosti, ktoré ponúka komunita,” doplnila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

 

Podporované bývanie vytvorili v zrekonštruovanom, veľkometrážnom byte. Zdroj foto: TSSK

Zariadenie podporovaného bývania v Senici je určené pre prijímateľov sociálnych služieb vo veku od 16 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú schopní viesť samostatný život. „Priestory bytu sú zmodernizované a kompletne zariadené. Pozostávajú z kuchyne s jedálenskou časťou a obývačkou, troch spální, chodby, kúpeľne s toaletou a dvoch terás. Pre imobilných obyvateľov je k dispozícii aj schodolez,“ informovala riaditeľka Centra sociálnych služieb Rohov Monika Knezovičová.
V širšom kontexte ide o jeden z príkladov postupnej deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb. Súčasťou je dohľad a asistencia zodpovednej osoby pri každodenných činnostiach. “Mesto víta túto aktivitu a bude nápomocné pri hľadaní pracovných miest napríklad v našom sociálnom podniku,” uviedol zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič.