Regióny Košice

V Slovenskom krase pripravujú výstavbu nového návštevníckeho centra

V Slovenskom krase vybudujú návštevnícke centrum. ZDROJ: slovensky-kras.eu

SILICKÁ JABLONICA – Správa Národného parku Slovenský kras plánuje v blízkosti obce Silická Jablonica postaviť nové návštevnícke centrum. Slúžiť má na výchovno-vzdelávacie účely, organizáciu rôznych akcií i ako zázemie pre turistov. Návrh návštevníckeho centra vzíde z architektonickej súťaže. Informoval o tom riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák.

 

Nové návštevnícke centrum by malo vzniknúť v extraviláne obce Silická Jablonica. Pri výbere lokality bolo dôležitým faktorom aj odľahčenie najznámejších miest Slovenského krasu od náporu turistov. Patria medzi ne napríklad Zádielska tiesňava, Gombasecká jaskyňa či jaskyňa Domica.

“Daná lokalita je v bezprostrednom kontakte s územím národného parku, je ľahko dostupná z hlavného dopravného ťahu, poskytuje bohaté možnosti na pešiu aj cykloturistiku. Jedinečná je napríklad trasa smerom zo Silickej Jablonice smerom cez Silicu do Gombaseku, kde sa dá vidieť krasové prírodné jazierko Farárová jama či najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Európe – jaskyňa Silická ľadnica,” priblížil Olekšák.

Správa Národného parku Slovenský kras získala na projekt návštevníckeho centra z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 180 000 eur. Financie sú určené na realizáciu architektonickej súťaže na návrh a projektovú dokumentáciu budovy. Prostriedky na samotnú výstavbu plánuje inštitúcia získať rovnako z externých zdrojov Európskej únie.

Na území Slovenského krasu v súčasnosti chýba objekt, ktorý by spĺňal funkciu návštevníckeho centra. Správa NP Slovenský kras je preto v rámci vzdelávaco-výchovných aktivít odkázaná iba na návštevy škôl či inštitúcií a v prípade organizácie seminárov, konferencií či iných podujatí na prenájom komerčných priestorov. Absencia návštevníckeho centra neumožňuje ani riadenie turistiky, návštevníci Slovenského krasu sú tak odkázaní na vlastné plánovanie aktivít.

“Keďže neexistujú návštevnícke centrá, ktoré by koordinovali a ponúkali exkurzie aj v rôznych menej známych, ale atraktívnych lokalitách v rámci národného parku, je turistika koncentrovaná hlavne do najznámejších lokalít. V rámci logistickej funkcie chýba spolupráca s miestnymi organizáciami a inštitúciami pre vytvorenie ponúk pre turistov, ktoré ponúkajú trasy exkurzií, na ktorých by zažil návštevník prepojenie prírody s kultúrou a regionálnymi tradíciami,” skonštatoval Olekšák.

V neposlednom rade má návštevnícke centrum podľa Správy Národného parku Slovenský kras prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne, vyššej návštevnosti národného parku a následne k zvýšeniu tržieb poskytovateľov služieb v oblasti turizmu. “Okresy zasahujúce do Národného parku Slovenský kras patria medzi najmenej rozvinuté okresy, každý impulz smerujúci k rozvoju miestnej ekonomiky môže priniesť benefity v podobe zlepšenia ekonomickej situácie obyvateľov,” dodal Olekšák.