Regióny

V Starej Lesnej sa stretli profesionálni zdravotní klauni z celého Slovenska

ZDROJ: foto clowndoctors.co.uk

STARÁ LESNÁ – Takmer 60 zdravotných klaunov spolu s ďalšími zástupcami občianskeho združenia (OZ) Červený Nos Clowndoctors sa od utorka (21.8.) do piatka venuje v Starej Lesnej vzdelávaniu, vzájomnej výmene skúseností a zdokonaľovaniu svojich zručností, aby mohli svoje poslanie vykonávať ešte profesionálnejšie. Hlavnou témou tohto ročníka je psychológia a komunikácia.

Národné stretnutie profesionálnych zdravotných klaunov sa koná každoročne koncom augusta. Jeho zámerom je podľa mediálnej zástupkyne občianskeho združenia Martiny Dobšinskej Novomestskej hlavne vzájomná výmena skúseností zdravotných klaunov, ktorých je už v tíme 61 a pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska, pričom pravidelne navštevujú takmer všetky detské oddelenia nemocníc a liečebných zariadení, ale aj desiatky domovov pre seniorov.

      “Počas tohtoročného stretnutia mali zdravotní klauni možnosť získať vďaka profesionálnym psychológom nové vedomosti zo psychológie a zdokonaľovať sa v takzvanej nenásilnej komunikácii. Obe témy sú dôležitou súčasťou našej práce, pretože nie je to len klaunské umenie, ktoré je naším nástrojom, aby sme mohli pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Rovnocennou súčasťou profesie zdravotného klauna je aj dobre pripravená osobnosť,” tvrdí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák, ktorý je zodpovedný aj za oblasť vzdelávania tímu zdravotných klaunov.

Téme významu humoru v nemocničnom prostredí sa venoval Ľubomír Harinek, ktorý pôsobil v minulosti na Klinike detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a prácu zdravotných klaunov dôverne pozná. “Ja osobne mám humor veľmi rád, verím tomu, že klaun, ktorý svojím umením brnkne na strunu dieťaťa, môže dosiahnuť viac ako psychológ, ktorému to práve s tým konkrétnym dieťaťom v danom čase nejde,” hovorí Harinek.

“Niekomu sa môže zdať nemiestne spájať humor s nemocnicou, obzvlášť s ‘ťažkými’ pediatrickými oddeleniami, ako je napríklad onkológia. Pravda však je, že samotní pacienti vedia prekvapiť svojím humorom. Na jednej strane je to teda humor detských pacientov, prípadne ich rodičov, ktorý má za cieľ odľahčiť ťažkú situáciu, posunúť ju do absurdity, na ktorej sa dá zasmiať. Na druhej strane je to humor zdravotníckeho personálu ako súčasť ‘akútnej’ psychohygieny,“ konštatuje psychológ.

Klinická psychologička a psychoterapeutka Barbora Kuchárová sa na svojom celodennom intenzívnom seminári venovala využitiu nenásilnej komunikácie. “Je to vlastne systém pozitívnej nekonfrontačnej podporujúcej komunikácie, ktorú klauni môžu využiť pri priamej práci s pacientom, s ktorým robia, či už detským, alebo seniorským, aby viac vnímali jeho potreby a nastavenie,” vysvetľuje Kuchárová.

“V spolupráci s Red Noses International, ktoré združuje organizácie profesionálnych zdravotných klaunov, sme vypracovali presný model vzdelávania. Zahŕňa rôzne workshopy povinné pre všetkých profesionálnych zdravotných klaunov. Tí ich musia v istom časovom úseku absolvovať, aby získali certifikát profesionálneho zdravotného klauna, ktorý bude podmienkou pôsobenia v združení,” dodáva Mihaľák.