Regióny Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni prebieha veľké jarné upratovanie

Zdroj: TASR / Henrich Miššovič

STARÁ ĽUBOVŇA – V rámci spoločnej akcie samosprávy a jej mestských firiem pod názvom Upracme si svoje mesto, prebieha počas tohto týždňa v Starej Ľubovni veľké jarné upratovanie. Prednosta tamojšieho Mestského úradu Alex Solár informoval, že svojimi aktivitami prispeje k iniciatíve aj Centrum voľného času, ktoré pripravilo čistenie povodí riek Jakubianka a Poprad.

 

 „Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia v spolupráci s mestskými spoločnosťami Ekos, s.r.o., Slobyterm s.r.o. a príspevkovou organizáciou VPS p.o., aj tento rok koordinuje práce súvisiace s jarným upratovaním. Iniciatíva je zameraná na čistenie od nahromadených nečistôt, ktoré ostali na verejných priestranstvách po zimnom období a prebieha až do 9. apríla, v závislosti od vhodných klimatických podmienok,“ priblížil Solár.

Na 17 stanovištiach v rámci mesta sú zároveň rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmesový a bio odpad. Zvoz nahromadeného odpadu zabezpečia mestské spoločnosti podľa vopred dohodnutej rajonizácie mestských častí. Prednosta upozornil, že predovšetkým umiestnenie kontajnerov na bio odpad, určených na zvoz konárov, stromov, kríkov, buriny, lístia, trávy či odpadového dreva, kôry, šúp z ovocia a zeleniny, starej črepníkovej zeminy aj drevného popola, má prispieť k eliminácií spaľovania tohto druhu odpadu, ktoré je na území mesta prísne zakázané.

Upratujú aj dobrovoľníci

„V tomto období zamestnanci VPS p.o. taktiež čistenia chodníky a cesty od zimného posypu za pomoci techniky i ručnej práce pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Spoločnosť Ekos s.r.o. zabezpečuje čistenie zelených a hnedých plôch od listov a tuhých komunálnych odpadov po zimnom období, pričom spolu s aktivačnými pracovníkmi vykonala aj zber komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v jednotlivých lokalitách mesta,” konkretizoval Solár. Zároveň dodal, že práce budú pokračovať aj v priebehu nasledujúcich týždňov.

Do čistenia mesta sa zapojilo aj Centrum voľného času, ktoré zorganizovalo dobrovoľnú brigádu s názvom Buď aktívny – poznaj, zveľaďuj a chráň. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na problematiku znečistenia prírody, hlavne v okolí vodných tokov. „Vzhľadom na to, že sa prvého kola tejto brigády, zameranej na čistenie brehov rieky Jakubianka i jej okolia, zúčastnilo približne 46 dobrovoľníkov rôzneho veku a tí vyzbierali viac než 130 kilogramov odpadu, CVČ bude v tejto aktivite pokračovať aj v pondelok 8. apríla. Ďalšie kolo brigády sa zrealizuje v okolí rieky Poprad,” upozornil Solár a dodal, že čistenie bude prebiehať od 14. do 16. hodiny a záujemcovia sa stretnú pri lávke cez rieku Poprad pod sídliskom.