Regióny Poprad

V Štrbe chcú z časti obecného úradu spraviť nájomné bývanie. Náklady odhadujú na pol milióna eur

ilustračná foto Zdroj: TASR / Milan Kapusta

POPRAD – Podtatranská obec Štrba plánuje výstavbu nájomných bytov, vzniknúť by mali v nevyužívaných priestoroch budovy obecného úradu v miestnej časti Tatranská Štrba. Ako agentúru SITA informoval poradca starostu obce Štrba Štefan Bieľak, predpokladané náklady sú vo výške takmer 550 tisíc eur. Výstavbu desiatich bytov chce samospráva financovať z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške 65 percent z celkových nákladov a štátnej dotácie. „Dotácia spolu so štátnym fondom je vo výške viac ako 501 tisíc eur, z toho úver je 326 tisíc eur. Zvyšnú sumu obec doplatí z vlastného rozpočtu,“ vysvetlil Bieľak.

 

Ako informovala samospráva, úver zo štátneho fondu je na dobu 30 rokov za fixnú úrokovú sadzbu jedno percento ročne. „Tento úver sa nezapočítava do celkového dlhu obce, teda do úverovej zaťaženosti, nakoľko tento úver sa bude splácať z nájomného, ktoré budú platiť nájomcovia za užívanie týchto bytov na účet obce na základe nájomnej zmluvy,“ uviedla obec.

V budove, v ktorej chce Štrba pripraviť nájomné bývanie, sa v súčasnosti v jednej časti nachádza vysunuté pracovisko obecného úradu, materskej školy aj prevádzka pošty. „Budova je však pomerne veľká, v minulosti tam sídlila aj Správa Tatranského národného parku a tiež zdravotné stredisko. Väčšia časť tých priestorov zostala prázdna a sú dlhodobo nevyužívané,“ informoval Bieľak.

To, či obec získa finančnú podporu, sa dozvie v polovici tohto roka, projekt by mohol byť vyhodnotený v júli či auguste. V prípade jeho schválenia by mala výstavba trvať desať mesiacov. Podľa samosprávy by sa prideľovanie a odovzdanie týchto bytov nájomcom mohlo uskutočniť na jeseň 2021. „Uvedené nájomné byty budú majetkom obce a obec ich bude prideľovať podľa podmienok určených ŠFRB, ministerstvom a obecným zastupiteľstvom. O určení týchto podmienok bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo až v priebehu roka 2021,“ uviedla Štrba na svojej internetovej stránke.

V minulosti už obec s približne 3 700 obyvateľmi mala podľa Bieľaka snahu riešiť výstavbu nájomných bytov, projekt sa ale nezrealizoval. „Záujem však o takéto bývanie je. Chceme ho pripraviť práve pre obyvateľov obce, ktorí by tu radi ostali, ale nemajú na vlastné bývanie a toto je cesta ako im zabezpečiť relatívne dostupné bývanie za prijateľných finančných podmienok,“ uzavrel poradca starostu.