Spoločnosť Regióny Domáce

Väčšina starostov kandiduje v snahe zmeniť svoju obec, tvrdí ZMOS

Ilustračná foto Zdroj: Glob.sk

BRATISLAVA – Vyše polovica starostov a primátorov, ktorí pôsobia v samospráve už viac ako dve funkčné obdobia, sa rozhodla kandidovať v snahe zmeniť svoju obec či mesto. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na prelome februára a marca. Vo vlastnom prieskume sa ZMOS spýtal 334 dlhoročných starostov a primátorov na dôvody, pre ktoré sa rozhodli pôsobiť v samospráve.

 

Pre 51,5 percenta z nich išlo o záujem zmeniť obec či mesto. Ako snahu využiť doterajšie skúsenosti vnímalo svoju kandidatúru 19,7 percenta respondentov. Ďalších 16,8 percenta vnímalo kandidatúru ako ambíciu vyriešiť konkrétny problém. Desať percent sa rozhodlo uchádzať o dôveru voličov pre nesúhlas s pôsobením ich predchodcu. Prieskum tiež zistil, že tretina starostov a primátorov predtým vykonávala poslanecký mandát v miestnej samospráve. Ďalších 20 percent uviedlo, že už mali skúsenosti s pôsobením v zastupiteľstve.

Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. ZMOS plánuje uskutočniť minimálne 21 vlastných prieskumov, ktoré mapujú rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy, vytvoril si aj vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát. Zaškolili tiež anketárov, ktorí spolupracujú so samosprávami zaradenými do jednotlivých prieskumov.