Domáce Spoločnosť

Vedci na protestnom zhromaždení: Akadémia vied utrpela vinou vlády na kredite

Foto SITA

BRATISLAVA/KOŠICE   – Slovenská akadémia vied (SAV) utrpela na svojom kredite. Povedal to vo svojom príhovore na bratislavskom protestnom zhromaždení k situácii SAV jej predseda Pavol Šajgalík. “Odznelo to stokrát a poviem to aj stoprvýkrát, SAV dodala ministerstvu školstva všetky potrebné dokumenty, a aj ďalšie požadované dokumenty nad rámec zákona, ktoré boli potrebné na registráciu verejných výskumných inštitúcií,” dodal Šajgalík. Za zamestnancov vystúpil na zhromaždení Viktor Valentíny. Podľa jeho slov sa súčasná situácia dotýka aj rodín zamestnancov SAV. Potrebujú, aby tí čo majú rozhodnúť, rozhodli. “Inštitúcie momentálne nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov. Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,” povedala hovorkyňa akadémie Monika Hucáková. Zhromaždenie na podporu SAV bolo okrem Bratislavy aj v Košiciach.

Podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý schválila v minulom roku Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami. Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo. Organizátori bratislavského protestu vyzvali ministerstvo školstva, aby si bezodkladne splnilo svoju zákonnú povinnosť. “Apelujeme na najvyšších ústavných činiteľov, predsedu vlády Petra Pellegriniho, predsedu parlamentu Andreja Danka a prezidenta republiky Andreja Kisku, aby v rámci svojich kompetencií vyvinuli aktivity, ktoré by pomohli k splneniu tejto požiadavky. Očakávame, že najneskôr do 8. augusta si ministerstvo svoju povinnosť splní a všetky organizácie SAV do registra verejných výskumných inštitúcií zapíše. V opačnom prípade budeme vo verejných protestoch pokračovať,” povedali organizátori zhromaždenia z iniciatívy Veda chce žiť! SAV sa podľa iniciatívy v posledných týždňoch dostala do kritického stavu pre nekonanie ministerstva školstva pri zápise organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií.

Na bratislavskom zhromaždení na podporu SAV sa zúčastnilo viac ako 450 ľudí. V rukách držali transparenty s nápismi Kto chce pomôcť – pomáha, kto nechce, nezapisuje či Ľúbime vedu, Lubyová moc.

Viac ako sto pracovníkov košických ústavov SAV sa zišlo na paralelnom protestnom zhromaždení v metropole východu. Ako uviedol podpredseda SAV Pater Samuely, „ústavy už mohli byť zapísané v registri, no ministerstvo školstva stále vymýšľa a žiada nové veci. Máme pocit, že nás šikanujú“. Viacerí vedci z pléna sa ozvali, že ústavy začínajú mať problémy a pre neuhrádzanie faktúr hrozí napríklad odstavenie elektriny, čím sa znehodnotia biologické materiály a vzorky uložené v chladničkách a navnivoč vyjde niekoľkoročná práca, či dokonca uhynú laboratórne zvieratá. „Teraz pomôže už len ulica a tlak verejnej mienky. Inej cesty niet. Je to zaseknuté na jedinom človeku,“ povedal nestor košických vedcov Štefan Čikoš. “Ministerka nás drží v šachu a neistote. Keby povedala dodajte to a to a do troch dní zapíšem do registra, tak tu dnes nesedíme,” znelo na zhromaždení. Viacerí z pléna sa vyslovili za konanie verejných protestov, ak sa veci nepohnú dopredu čo najskôr, a sú ochotní vstúpiť do štrajku. Na zhromaždeniach bolo možné podporiť svojím podpisom výzvu štátnym orgánom, aby sa urýchlene postarali o nápravu vzniknutého stavu.

Podľa ministerstva školstva vymáhanie registrácie nátlakovými akciami v rozpore so zákonom nikomu nepomôže, môže byť vnímané ako politizácia alebo snaha o netransparentnú privatizáciu majetku štátu. “Otázku transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie riešila NR SR novelou zákona o SAV, ktorá bola schválená v júni 2018. Súčasná situácia organizácií SAV je spôsobená tým, že novela bola vrátená prezidentom SR a doposiaľ nenadobudla účinnosť. Táto novela ustanovila povinnosť, aby SAV registrovala svoje nové verejné výskumné inštitúcie podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. SAV takúto registráciu môže urobiť aj teraz, keďže zákon o verejnej výskumnej inštitúcii je účinný. SAV musí podať návrh na registráciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,” píše sa v stanovisku ministerstva. Rezort školstva doposiaľ nedostal návrh na registráciu žiadnej z inštitúcií SAV. Ministerstvo školstva je SAV plne k dispozícii pri registrácii podľa zákona. Keďže ide o spôsob privatizácie majetku štátu, teda všetkých občanov SR, vklad majetku štátu do týchto svojich nových vedecko-podnikateľských organizácií si SAV musí nechať odsúhlasiť Ministerstvom financií SR a Vládou SR, rovnako ako by tak musel urobiť každý iný zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie. Ministerka školstva Martina Lubyová navrhla 2. augusta 2018 predsedovi SAV, aby urýchlene doručili údaje o takomto majetku štátu na ministerstvo financií. “Bol by to dobrý krok k riešeniu situácie. Ministerstvo školstva a ministerstvo financií sú pripravené SAV poskytnúť potrebnú súčinnosť.” Agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.