Kategórie Regióny Zlaté Moravce

Veľká reorganizácia dopravy v Zlatých Moravciach. Mesto chce vybudovať cyklotrasu za viac ako milión EUR

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

ZLATÉ MORAVCE – Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1,054 milióna eur, požadovaná výška dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program je 1,001 milióna eur.

 

Päťpercentné spolufinancovanie mesta dosiahne 52.701 eur, uviedol primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár. Navrhovaná cyklotrasa by sa mala začínať pri križovatke miestnych komunikácií Župná a Mlynská, končiť by mala napojením sa na cyklotrasu na miestnych komunikáciách Hviezdoslavova a Staničná v blízkosti jestvujúcej autobusovej zástavky. Cyklotrasa prepája kľúčové body občianskej vybavenosti mesta Zlaté Moravce – obytné zóny s centrom mesta, autobusovou a železničnou stanicou.

 

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Na trase sa nachádzajú dva mostné objekty, lávka cez rieku Žitava a most cez vzdúvadlo na Hostianskom potoku. Existujúce objekty budú zrekonštruované a upravené tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky nemotorovej dopravy pre chodcov a cyklistov. Súčasťou stavby je aj vybudovanie osvetlenia nových priechodov pre cyklistov a stavebné úpravy mobiliáru pre cyklistov pozdĺž projektovanej cyklotrasy. V ďalšej etape je podľa primátora plánovaná stavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle v blízkosti autobusovej stanice.