Do akcie boli nasadení potápači. …

Do akcie boli nasadení potápači.
Foto: Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín