Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

VEĽKÉ VAROVANIE pre motoristov: Starým vodičským preukazom čoskoro končí platnosť! Ich výmena je POVINNÁ

Ružové vodičské preukazy platia iba do konca roka 2023. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Máte doma staré vodičské preukazy z konca minulého storočia? Ak nie ste zberateľ historických predmetov, tak by ste ich mali čo najskôr vrátiť. Ružové vodičské preukazy vydávané od vzniku Slovenska v roku 1993 do apríla 2004 platia totiž iba do konca roka 2023.

 

Skončila sa totiž ich neobmedzená platnosť, pričom polícia bude verejnosť na zmenu priebežne upozorňovať v dostatočnom predstihu. O výmenu môžu ich držitelia požiadať už aj v súčasnosti. O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu. Počet vydaných vodičských preukazov, vydávaných od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 je na Slovensku veľmi veľký, približne je to 380.000 kusov. O informácie k výmene vodičských preukazov sme požiadali Denisu Bárdyovú, z Oddelenia komunikácie Odboru komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru.

 

Ružové vodičské preukazy platia iba do konca roka 2023. ZDROJ: TASR

Dokedy si treba vymeniť staré (ružové) vodičské preukazy, ktoré mali neobmedzenú platnosť za nove a čo v prípade, že držiteľ starého vodičského preukazu ho do konca roka 2023 nevráti alebo si ho nevymení, aké sankcie mu hrozia?

Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023. Po tomto termíne bude vodičský preukaz neplatný. (verejnosť na túto zmenu budeme priebežne upozorňovať v dostatočnom predstihu). Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

Aké sú poplatky za výmenu starého vodičského preukazu, kde sa môžu vrátiť a za akú dobu bude vystavený nový vodičský preukaz?

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50,- EUR.  Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 26,- EUR. O výmenu uvedených vodičských preukazov môžu ich držitelia požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov.