Spoločnosť Kauzy Domáce

Verdikt Európskeho súdu v kauze policajnej razie v Moldave potvrdzuje potrebu opatrení

ilustračná foto Zdroj: pixabay.com

KOŠICE – Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou je podľa mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva odkazom pre štátne inštitúcie, že musia vždy postupovať a rozhodovať v súlade s Ústavou SR a zabezpečiť dodržiavanie práv a slobôd v nej zakotvených.

 

“Verím, že aj toto rozhodnutie prispeje k tomu, že štátne orgány prijmú systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného násilia naozaj účinne vyšetrený, a zároveň prijmú preventívne opatrenia, aby k takýmto prípadom jednoducho nedohádzalo,” uviedla v stredu pre novinárov Vanda Durbáková, právna zástupkyňa dvoch poškodených. Reagovala na utorkový (1. 9.) verdikt ESĽP, ktorý rozhodol, že Slovensko porušilo práva sťažovateľov, ktorých zastupuje.

K incidentu došlo 19. júna 2013, keď viac ako 60 policajtov vtrhlo do rómskej komunity na ulici Budulovská. Poradňa pre ľudské práva sprostredkovala bezplatné právne zastúpenie dvom mužom, ktorí podľa ich výpovedi čelili hrubému násiliu zo strany policajtov počas zásahu, ako aj na miestnej policajnej stanici, kam boli predvedení a zadržiavaní. Obaja utrpeli následkom konania policajtov zranenia s dĺžkou liečenia niekoľko týždňov.

“Zbytočne nám ublížili, my sme nič nespravili. V deň policajnej razie prišli k nám, vošli bez povolenia do našich bytov a začali nás biť hlava – nehlava. Som veľmi rád, že nám súd dal za pravdu,” uviedol jeden zo sťažovateľov Róbert Rybár. Následky po incidente cíti dodnes. “Nemôžem spávať a ak zaspím, budím sa. Tabletky nepomáhajú, lebo ten strach je stále vo mne,” dodal.

Európsky súd v Štrasburgu v utorok vyhovel sťažnosti dvoch poškodených, ktorí namietali porušenie svojich práv v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa súdu zodpovedné štátne orgány porušili ich právo na ochranu pred policajným násilím, aj právo na účinné vyšetrenie tohto násilia, a to vrátane vyšetrenia možného rasového motívu prípravy policajnej akcie. ESĽP zdôraznil, že zodpovedné štátne orgány nedostatočne vysvetlili primeranosť použitia donucovacích prostriedkov zo strany polície. Poukázal ďalej na to, že trestné stíhanie zo strany inšpekcie bolo začaté až niekoľko mesiacov od celého incidentu, čo mohlo mať negatívny dosah na účinnosť celého vyšetrovania. Každému sťažovateľovi súd priznal finančné odškodnenie 20-tisíc eur a právo na náhradu trov konania.

Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne šesť Rómov, ktorí uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili, obžalovala z trestného činu krivej výpovede a krivého obvinenia.