Regióny Prešov Banská Štiavnica Rimavská Sobota Rožňava

Viaceré obce na Slovensku vyhlásili MIMORIADNU SITUÁCIU, pitnej vody je nedostatok

Mimoriadny stav. Obce vyzývajú k obmedzeniam zákazu používania vody na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch, na napúšťanie bazénov, umývanie motorových vozidiel a podobne Ilustračné Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody platí aktuálne v desiatich obciach. Ministerstvo vnútra SR o tom informuje na sociálnej sieti. Ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Richnava, Zubák a Sútor.

Mimoriadna situácia, ktorá súvisí s nedostatkom pitných zdrojov, sa vyhlasuje v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá znamená ohrozenie životov, zdravia, majetku alebo životného prostredia. Na území mesta, respektíve obce ju vyhlasuje primátor alebo starosta, ktorí sú v zmysle uvedeného zákona orgány civilnej ochrany. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na dobu, ktorá je potrebná na zabezpečenie, v tomto prípade núdzového zásobovania pitnou vodou a na dobu trvania potrebných obmedzení v rámci spotreby pitnej vody, alebo napríklad na dobu trvania potreby jej dodávky formou cisterien, mobilných nádob s pitnou vodou, alebo plnenie obecného vodojemu. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je zabezpečenie dočasných nižších dávok pitnej vody prostredníctvom obce, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých predmet podnikateľskej činnosti je správa verejných vodovodov a dodávka pitnej vody. V obciach väčšinou platí zákaz používania vody na zavlažovanie záhrad, polievanie trávnikov a ostatných plôch, na napúšťanie bazénov, umývanie motorových vozidiel a podobne.