Spoločnosť Domáce Top

Vianoce za mrežami sú náročné. Aj vo väzniciach však vládne sviatočná atmosféra

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Zatiaľ čo pre väčšinu ľudí sú Vianoce najkrajším sviatkom v roku, tí, ktorí nemôžu byť so svojimi blízkymi, ich môžu niesť ťažko. Okrem iných sú to väzni, ktorí si odpykávajú trest alebo čakajú na súd v niektorom z ústavov. Väznice sa im snažia v tieto dni vyjsť viac v ústrety. 

 

“Jednotlivé ústavy sa snažia vyjsť mnohým väzneným osobám čo najviac v ústrety a to napríklad formou mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, vychádzkou mimo ústavu, alebo im vytvoriť za väzenskými múrmi plnohodnotné vianočné sviatky, pričom rešpektujú ich vierovyznanie, tradície a zvyky,” informovala Glob.sk Monika Kacvinská, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Mimoriadne voľno na opustenie ústavu je podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody disciplinárnou odmenou, ktorú môže udeliť riaditeľ ústavu odsúdenému za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu. Mimoriadne voľno na opustenie ústavu môže trvať až 5 dní a to aj opakovane. Nemožno ho udeliť odsúdenému, ktorý je umiestnený v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Môžu sa dostať von

Riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému, umiestnenému v otvorenom oddelení, povoliť vychádzku mimo ústavu za účelom návštevy blízkych osôb na čas najviac 48 hodín.

Zdroj: pixabay.com

Takisto môže z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, a z dôvodu návštevy kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a duchovných činností odsúdenému povoliť opustenie ústavu až na päť dní. Podobne odsúdenému umiestnenému do výstupného oddielu sa môže povoliť opustenie ústavu na účel zabezpečenia plynulého prechodu do občianskeho života v trvaní do päť dní, a to aj opakovane. Ak ide o odsúdeného v maximálnom stupni stráženia, je to možné iba so sprievodom príslušníka zboru.

“Predbežne je počas vianočných a novoročných sviatkov navrhnutých 134 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, 59 disciplinárnych odmien vo forme vychádzok mimo ústavu a 23 opustení ústavov. Elektronický monitoring osôb v podmienkach väzenských zariadení je predbežne naplánovaný v 52  prípadoch,” informovala Kacvinská.

Program je pestrejší

Pre tých, ktorí budu sviatkovať vo väzení, sú pripravené zaujímavé činnosti. Okrem sviatočnej večere sú to rôzne kvízy, súťaže či športové aktivity. Rovnako sú tiež pripravené rôzne umelecké či remeselnícke kurzy. Väznené osoby tiež budú môcť sledovať sviatočný program v televízii.

Myslí sa však aj na duchovno. Veriaci väzni sa budú môcť zúčastniť sviatočných omší či iných duchovných aktivít.

Pokiaľ väznené osoby počas roka “sekali dobrotu”, môže im byť udelená disciplinárna odmena. Môže ísť napríklad o prijatie mimoriadneho balíka či návštevy.