Spoločnosť Domáce Kultúra Top

VIDEO Počas jej rekonštrukcie sa vystriedalo už šesť vlád. Galéria potrebuje viac času aj peňazí

Rekonštrukcia SNG. Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Pôvodné plány rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) sú už dávno zabudnuté. Termín sa niekoľkokrát presúval a je otázne, či posledný známy termín je už vôbec ten konečný. Keďže sa naťahuje čas, je zrejmé, že obnova bude drahšia. Pritom pôvodná suma sa už tiež navyšovala.

 

Rekonštrukcia SNG v súčasnosti údajne pokračuje plynulo. Podľa manažérky pre publicitu SNG Ladislavy Gnackovej majú za sebou už veľa prác. ,,Deväťpodlažná novostavba Depozitárneho domu vrátane predchádzajúcej demolácie časti administratívy je v stavbe hotová, sú zasanované všetky nosné konštrukcie, dokončená je fasáda na administratívnej budove, dokončuje sa fasáda na Premostení a Vodných kasárňach, práce sa postupne presúvajú do interiéru,” uviedla pre Glob.sk Gnacková.

Na pláne je ešte väčšina prác v interiéroch, fasáda Depozitárneho domu, niektoré technológie, dokončenie zasklenia prízemia, úprava nádvoria a odkrytie knižnice v suteréne.

Rekonštrukcia SNG sa týka celkovo piatich budov, nádvoria, dvoch pasáží a parku na dunajskom nábreží v centre Bratislavy. SNG tiež chystá ďalší kontrolný deň pre novinárov, o aktuálnom stave obnovy vás budeme informovať.

 

V týchto dňoch sa dokončuje fasáda na Premostení. Zdroj: TASR / Dano Veselský

Čas sú peniaze

Tieňom celej rekonštrukcie SNG je termín jej dokončenia, ktorý sa stále mení. Projekt mal byť pôvodne dokončený v polovici roka 2019. Termín zohľadňoval aj prerušenie prác kvôli konaniu predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Záver rekonštrukcie sa v tom čase posunul na 30. jún 2019. Kvôli nečakaným stavebným komplikáciám sa ale termín ukončenia opäť predĺžil. Sídlo SNG by sa malo otvoriť pre verejnosť na jar 2020.

Aj tento termín je však otázny. Kvôli ďalším okolnostiam, ktoré vyplynuli z priebehu postupujúcich prác, muselo SNG prehodnotiť nastavený časový harmonogram. Manažérka pre publicitu Ladislava Gnacková nás informovala, že pripravujú podklady do Uznesenia vlády s novým termínom. Na tomto materiáli spolupracuje aj s rezortom kultúry, predložiť na rokovanie vlády ho chcú do konca júna. ,,V zmysle úloh vyplývajúcich z uvedeného Uznesenia vlády pripravila SNG podklady na nové Uznesenie vlády, vrátane vyčíslenia finančného dopadu a stanovenia nového termínu ukončenia investičnej úlohy, toto navýšenie ešte nie je schválené,” dodala Gnacková.

Celá rekonštrukcia a dostavba areálu SNG sa pritom ťahá od roku 2005 naprieč pôsobením piatich ministrov kultúry a šiestich vlád. Aktuálna šéfka rezortu kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) sa po svojom nástupe do funkcie začala oboznamovať so situáciou okolo SNG. „Vzhľadom na nereálnosť splnenia termínu a skutočný stav rozpracovania projektu následne rozhodla o zriadení pracovnej skupiny s cieľom analyzovať vzniknutú situáciu a hľadať spôsob, ako úspešne dokončiť projekt v čo najkratšom čase,“ informovalo ministerstvo kultúry. Skupina následne navrhla urobiť audit a tiež odporučila určiť znalca na objektívne určenie sumy potrebnej na dokončenie rekonštrukcie a určenie záväzného termínu jej dokončenia. ,,Aj keď to nie je práve príjemné, keď niekam musíte poslať audítorov, len seriózny audit ukáže, kde je kameň úrazu, ako sa narába s projektom, ako sa postupuje pri verejnom obstarávaní,” povedala ministerka kultúry Laššáková. V týchto dňoch sa spracovávajú a vyhodnocujú zistenia interného auditu.

 

Rekonštrukcia SNG. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Náklady porastú

Keďže sa bude zrejme opäť presúvať termín ukončenia prác SNG, budú potrebné aj ďalšie financie. To znamená navyšovanie rozpočtu. Náklady na rekonštrukciu sa už raz zvyšovali. Aktuálne sú vyčíslené na vyše 48 miliónov eur.

Podľa manažérky pre publicitu Gnackovej od začiatku rekonštrukcie až doteraz na stavbu k 31. marcu 2019 preinvestovali vyše 18-miliónov eur.

 

Rekonštrukcia SNG v číslach

Takto bude vyzerať nová galéria

Hovoria o reštarte

Podľa vedenia Slovenskej národnej galérie bola rekonštrukcia areálu galérie akútna už od roku 2001. Vtedajšia generálna riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov zatvorila Premostenie. ,,Jeho podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005), do procesu vstúpila ekonomická kríza, ale nakoniec takmer 15 rokov po uzavretí Premostenia Slovenská národná galéria podpísala 28. decembra 2015 zmluvu so Zhotoviteľom stavby. Odovzdaním priestorov a zriadením staveniska dňa 18. 1. 2016 nadobudla rekonštrukcia fyzickú perspektívu,” uviedlo SNG na internetovej stránke.

Rekonštrukciu celého areálu galérie vníma nové vedenie ako komplexný reštart a jedinečnú možnosť ukázať, čo to znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku. ,,Naše plány teda pripravujeme tak, aby sme okrem prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia (čo pokladáme za samozrejmosť) vybudovali verejný areál, ktorý by slúžil ako kultivovaná mestská alternatíva pre aktívne, ale aj pasívne trávenie voľného času,” dodali na svojej stránke.

 

Galéria
Vizualizácia nádvoria galérie. Zdroj: SNG
Nádvorie. Zdroj: SNG
Pohľad na zadnú fasádu Vodných kasární. Zdroj: SNG
Pohľad na Premostenie. Zdroj: SNG
Interiér vstupnej haly Vodných kasární a vstupu od Námestia Karola Vaculíka. Zdroj: SNG
navigate_before
navigate_next