Kauzy Domáce Šport Top

VIDEO Prelomový verdikt. Mladá akvabela uspela na medzinárodnom športovom súde, federáciu to vyjde draho

Viktória Reichová. Zdroj: Instagram zo súhlasom rodiny

BRATISLAVA- Plavkyňa synchronizovaného plávania, akvabela Viktória Reichová prepísala športovú históriu. Ako prvá uspela na Medzinárodnom športovom súde vo švajčiarskom Lausanne vo svojom spore so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF). Rozhodnutie súdu sa plne stotožnilo s jej podaním a zrušilo všetky akcie, ktoré SPF voči nej vykonalo. Federácia bude dokonca znášať všetky náklady, ktoré mladej Viktórii a jej rodine v súlade s celou situáciou vznikli. Dnes o tom informoval jej právny tím spolu so samotnou Viktóriou a jej rodičmi. Téme sa začal ako prvý venovať Glob.sk. 

 

Viktória Reichová patrí medzi talentované športovkyne. Ako trinásťročná získala viacero titulov Majsterky Slovenska, patrí medzi niekoľkonásobné majsterky Česka, Rakúska, Maďarska a Chorvátska. Je zároveň víťazkou medzinárodnej súťaže Mexiko Open 2019. Aktuálne trénuje v športovom klube SYNCHRO Bratislava pod vedením olympioničiek Lívie Allarovej a Xénie Sydorenko.

Je úspešný príbeh má však aj trpkú príchuť, keďže sa približne pred tromi rokmi dostala do sporu s SPF. Bola vyradená z tímovej zostavy a stratila štatút reprezentanta SR a to vo veku, ktorý je pre každého športovca dôležitý pre jeho profesionálny športový rast. „Keď mala len 15 rokov, začali voči nej viesť disciplinárne konanie pre nás s absurdným odôvodnením – že trénuje viac ako by mala,“ hovorí otec športovkyne Marek Reich. Rodičia Reichovci požiadali o pomoc a urovnanie sporu najvyššie športové autority vrátane Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý sa v tejto veci jednoznačne postavil na stranu športovkyne.

Plavkyňu vo veci sporu zastupovala advokátska kancelária Garant Partner legal, s.r.o., ktorá zastupovala
v spore so Slovenským zväzom biatlonu aj sestry Fialkové. Podľa advokáta tejto právnej kancelárie JUDr. Petra Haňdiaka: „Pokiaľ ide o individuálny šport, prvok výkonnosti predstavuje najvyšší princíp, ktorý nemôže byť spochybnený technickými problémami vo vzťahu „zväz a športovec“. Športovec, ktorý preukáže najlepšie výsledky, musí byť nominovaný reprezentovať svoju krajinu, ibaže zväz preukáže, že je vo verejnom záujme, aby takýto športovec, ktorý dosiahol najlepšie výsledky vo svojej disciplíne, krajinu nereprezentoval. Som rád, že sa Arbitrážny súd priklonil k našej argumentácii a uznal dôvody Viktórie  Reichovej.“
Ako dodáva advokát z tej istej právnej kancelárie JUDr. Martin Dočár: „Dôkazné bremeno po rozhodnutí
Arbitrážneho súdu prechádza na príslušné zväzy, čo je veľký prelom v doterajšom chápaní práva reprezentovať Slovenskú republiku.“ Takisto zväzy budú musieť vo svojich disciplinárnych konaniach dodržiavať základné princípy kladené na spravodlivý disciplinárny proces, čo je veľmi dôležité pre spravodlivé rozhodovanie v športových veciach.

V Slovenskej plaveckej federácii budú padať hlavy

Slovenská plavecká federácia sa dnes ústami Ivana Šuleka, prezidenta SPF, ktorý nastúpil do funkcie len nedávno, rodine Reichových ospravedlnila. Zároveň vyzval dotknutých členov orgánov SPF, ktorí boli priamo zainteresovaní a zodpovední za nesprávne konanie v prípade Reichovej, aby sami vyvodili osobnú zodpovednosť na základe rozhodnutia Arbitrážneho súdu. Tvrdí, že pokiaľ tak neurobia, “vzhľadom na ekonomické, ako aj etické dopady a tým aj poškodenie dobrého mena SPF v súvislosti s vážnym rozhodnutím Arbitrážneho súdu navrhnem v zmysle Stanov SPF podanie podnetu na disciplinárne konanie voči všetkých priamo zainteresovaným osobám v uvedenom prípade.”
S pracovníkmi, ktorí sú v pracovnom pomere v SPF ukončí pracovnú zmluvu. Rovnako prezident SPF navrhne sekcii synchronizovaného plávania, aby s okamžitou platnosťou urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby bola Viktória opätovne zaradená do reprezentácie a nebolo jej bránené ďalšími prekážkami najmä súčasne platnými smernicami trénovať a súťažiť na domácich a medzinárodných súťažiach a to až do vykonania všetkých legislatívnych úprav smerujúcich k náprave vzťahov v sekcii synchronizovaného plávania.
Slovenská plavecká federácia navyše stojí pred dilemou, ako splatiť desaťtisíce eur, ktoré musí uhradiť rodine Reichových za celý spor. Medzinárodný športový súd zároveň rozhodol, že nad rámec nákladov, ktoré mali so sporom musí uhradiť aj 3000 švajčiarskych frankov. Podľa odhadu sa môže celková suma, ktorú SPF zaplatí vyšplhať aj na 80-tisíc eur, čo stále nemusí byť konečná suma.
Galéria
Zadná strana rozsudku, v ktorom Medzinárodný športový súd rozhodol v prospech Viktórie Reichovej. Zdroj: Glob.sk
Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Viktória Reichová. Zdroj: Instagram zo súhlasom rodiny
Viktória Reichová. Zdroj: Instagram zo súhlasom rodiny
Viktória Reichová. Zdroj: Instagram zo súhlasom rodiny
Viktória Reichová. Zdroj: Instagram zo súhlasom rodiny
navigate_before
navigate_next