Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Viete, že učitelia tvoria 5,4 % všetkých zamestnancov?

Štatistika nám poskytla zaujímavé údaje o učiteľoch. ZDROJ: Zoznam.sk/Peter Korček

SLOVENSKO – Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci tvoria 5,4 percenta všetkých zamestnancov. Z celkového počtu 2 188 636 zamestnancov je 117 700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov. Vyplýva to zo štatistík Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 pri príležitosti Dňa učiteľov.

 

Z celkového počtu učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je 97 411 žien a 20 289 mužov. Ženy predstavujú podiel 82,8 percenta učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, muži 17,2 percenta. “Z hľadiska ekonomických vekových skupín je v produktívnom veku (15 – 64 rokov) 114 014 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, teda 96,9 percenta. V poproduktívnom veku (65 a viac rokov) pracuje ešte 3 686 (3,1 percenta) učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov,” poznamenala hovorkyňa pre Sčítane obyvateľov domov a bytov 2021 Jasmína Stauder. Z celkového počtu učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov má 81,5 percenta (95 872) ukončené vysokoškolské vzdelanie.

“Oproti roku 2011 klesol celkový počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo 119.693 na 117 700, teda o 1 993, čo predstavuje pokles o 1,7 percenta,” uviedla Stauder. Najvyšší počet i podiel učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Prešovskom kraji (19 209 a 6,7 percenta), na druhej strane najnižší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov zo všetkých zamestnancov je v Trenčianskom kraji – 11 088, čo predstavuje 4,4 percenta.

Z hľadiska vekovej štruktúry pracuje najviac učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v Bratislavskom kraji (1 312), čo predstavuje podiel 35,6 percenta zo všetkých učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov v poproduktívnom veku v SR. Najviac vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v Prešovskom kraji (16 261) a najmenej v Trenčianskom kraji (8 808). Z celkového počtu vysokoškolsky vzdelaných učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov pracuje v Prešovskom kraji 17 percent a v Trenčianskom kraji 9,2 percenta. Najvyšší počet učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov je v okrese Prešov (4 856), najnižší v okrese Medzilaborce (265).