Politika Domáce

Vláda bude aj v októbri rokovať v regiónoch, v utorok zasadne v Sobranciach

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Aj v októbri sa vládny kabinet presunie počas výjazdového rokovania z Bratislavy na východ Slovenska. Vláda bude v utorok rokovať v Sobranciach. Venovať sa tam bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Sobrance. O deň neskôr, teda v stredu 23. októbra, sa ministri stretnú v podtatranskom meste Kežmarok.

 

Vláda bude v utorok rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. novembra. Najviac financií, a to 150.000 eur, má smerovať do obce Porostov na prívodný vodovodný rad pre obce Porostov, Kristy, Svätuš, Blatná Polianka a Blatné Revištia. Obec má získať aj finančnú sumu 7000 eur na zariadenie a rekonštrukciu klubu dôchodcov a mladých.

Obec Blatné Remety by mala dostať 18.000 eur na rekonštrukciu a výmeny rozvodov a kúrenia v základnej škole, 40.000 eur by malo smerovať do obce Krčava na riešenie dofinancovania potrieb základnej a materskej školy Krčava. Sumu 25.000 eur by mala dostať obec Porúbka na výmenu okien základnej školy, na obnovu vonkajšieho plášťa materskej školy v obci Remetské Hámre by malo smerovať 20.000 eur. Sobrance by mali získať 40.000 eur na rekonštrukciu denného centra seniorov, rovnaká suma by mala ísť aj na obnovu zariadenia pre seniorov.

Finančná suma 40.000 eur by mala smerovať aj na zabezpečenie obnovy poškodených pamätníkov padlých vojakov druhej svetovej vojny a SNP v regióne Dolného Zemplína. Ďalších 40.000 eur by malo byť v utorok schválených pre nemocnicu v Sobranciach na účel modernizácie jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho digitalizáciu.

Celkovo by malo byť podporených 89 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) vláda zasadala v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke. V septembri ministri navštívili Giraltovce (17. 9.) a Čaňu (18. 9.).