Politika Domáce

Vláda bude rokovať o možnosti požičania úveru od Rozvojovej banky Rady Európy

Vláda bude rokovať o možnosti požičania úveru od Rozvojovej banky Rady Európy. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Vládny kabinet sa vo štvrtok stretne druhýkrát v tomto týždni, rozhodovať bude napríklad aj o tom, či si Slovensko požičia od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE) úver v objeme 300 miliónov eur. Slúžiť má na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v dôsledku nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie rámcovej zmluvy o úvere medzi SR a RB RE, o ktorom má vo štvrtok rozhodnúť vláda.

 

Rámcový úver je určený na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva, v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd, ale aj na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby. Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 percent schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021.

Vláda bude vo štvrtok rozhodovať aj o tom, že by hliadky Policajného zboru (PZ) mohli do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR. “Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,” uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

Odberateľom podzemných vôd sa plánuje umožniť uhradiť preddavky za odoberanie až po odvolaní krízovej situácie. Platiť to bude aj pre znečisťovateľov, ktorí vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd nad ustanovené množstvo. Týmto návrhom z dielne envirorezortu sa bude vo štvrtok zaoberať vláda.