Politika Domáce

Vláda bude rokovať o štátnej pomoci a nelegálnom zamestnávaní

Vláda bude rokovať o štátnej pomoci a nelegálnom zamestnávaní. Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Slovensko vlani podporilo samosprávy, firmy, organizácie, umelcov či národnostné menšiny historicky najvyššou štátnou pomocou. Jej celkový objem prekročil sumu 607 miliónov eur, čo je oproti roku 2018 nárast o 31 percent. Vyplýva to zo Správy o poskytnutí štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019, o ktorej bude rokovať vládny kabinet na svojom štvrtkovom zasadnutí.

 

Prostriedky vo výške viac ako 432 miliónov eur štát poskytol z vlastných zdrojov, vyše 174 miliónov eur pochádzalo z fondov EÚ. Viac ako tri štvrtiny štátnej pomoci boli pridelené formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov a poskytnutých služieb. Takmer štvrtinu štát poskytol formou úľav na dani. Formou rizikového kapitálu získali prijímatelia pomoc vo výške 0,18 percenta z celkovej sumy.

Vláda bude rokovať aj o podpornej schéme na návrat odborníkov zo zahraničia, keď sa na Slovensko v rokoch 2015 až 2018 s dobehom do roku 2020 vrátilo 26 jednotlivcov. Zaoberať sa bude aj prioritami a záujmami Slovenska pri uzatváraní bilaterálnych a multiratelárnych medzinárodných zmlúv na obdobie rokov 2020 – 2021.

V minulom roku na Slovensku porušilo 758 zamestnávateľov zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že u nich pracovalo “načierno” 1617 ľudí. Počet nelegálne zamestnaných osôb medziročne klesol o 853. Vyplýva to z informatívnej správy o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za minulý rok, ktorou sa bude zaoberať vláda.