Politika Domáce

Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelí milión eur, prilepšia si školy aj farnosti

Zdroj: TASR / Roman Hanc

SOBRANCE – Vláda sa dnes stretne na svojom ďalšom výjazdovom zasadnutí. Tentoraz budú ministri rokovať v Sobranciach. V pláne majú rozdeliť obciam, občianskym združeniam, školám či cirkevným farnostiam v okrese milión eur. Okrem toho zhodnotia plnenie úloh akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a stav čerpania regionálneho príspevku.

 

Najväčšia časť z miliónovej sumy, a to 150-tisíc eur, bude podľa návrhu putovať do obce Porostov. Peniaze majú prispieť na vodovod pre Porostov a ďalšie štyri susedné obce. Pre Regionálnu nemocnicu Sobrance je pripravených 40-tisíc eur na modernizáciu röntgenu.

Akčný plán okresu Sobrance bol schválený ešte v auguste 2016. Ako vyplýva z predloženého materiálu, cieľom akčného plánu okresu Sobrance bolo do roku 2020 vytvoriť 1 225 pracovných miest. K 31. augustu sa v okrese podarilo vytvoriť s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a regionálneho príspevku (RP) spolu 880 pracovných miest a zaznamenali pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 759 ľudí. Kým ku koncu roka 2015 bolo v okrese evidovaných 1902 ľudí bez práce, na konci augusta tohto roka ich bolo 1 143. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese tak klesla z 18,4 percenta na konci roka 2015 na 10,9 percenta k 31. augustu tohto roka.

Peniaze pôjdu na vykurovanie aj na družstvo

Predpokladaný rozpočet akčného plánu bol schválený na úrovni 67,2 milióna eur, z toho 32,4 milióna eur mali tvoriť zdroje z EŠIF. Výška regionálneho príspevku bola schválená vo výške 2,505 milióna eur. Schválených bolo po 500-tisíc eur v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 a 505-tisíc eur v roku 2020. K 15. októbru 2019 bol pre okres Sobrance schválený a zazmluvnený regionálny príspevok v celkovej výške viac ako 1,867 milióna eur. Z toho bolo okrem iného vyčlenených aj 250-tisíc eur pre Poľnohospodárske družstvo Vinohrady Choňkovce na nákup poľnohospodárskej techniky, 130-tisíc eur na modernizáciu vykurovania bytových domov v meste Sobrance, ale aj 80-tisíc eur na rekonštrukciu kuchynského a jedálenského bloku v sociálnom zariadení ReSocia.

Rokovanie vlády v Sobranciach sa uskutoční v budove Centra voľného na Námestí slobody. Začne sa o 15:00 a predchádzať mu bude stretnutie so starostami obcí okresu. V stredu 23. októbra bude vláda rokovať v Kežmarku.