Domáca Politika Spoločnosť Domáce Ekonomika

Vláda nezabudla ani na rezort obrany. Zamerať sa chce na transparentnosť aj motiváciu vojakov

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Zákonnosť, transparentnosť a otvorenosť, ako aj eliminácia korupcie pri využívaní zdrojov sú prioritami vlády v oblasti obrany. Kabinet deklaruje, že bude zodpovedne pristupovať k zvyšovaniu obranyschopnosti SR. Vo svojom programovom vyhlásení vojakom sľubuje zlepšenie ich výstrojov, sociálneho zabezpečenia, motivácie či úrovne ich vzdelávania.

 

V záujme kontinuity dlhodobého smerovania rezortu obrany chce pripraviť víziu jeho rozvoja s výhľadom do roku 2030. Kabinet sa zaväzuje udržať stabilitu a predvídateľnosť obranných výdavkov s ambíciou dosiahnuť ich dvojpercentný podiel na HDP v roku 2024.

V rámci obranných výdavkov deklaruje vyčleňovanie minimálne 20 percent na hlavnú výzbroj a techniku a výskum podľa kritérií NATO a EÚ. Postupne plánuje zvýšiť podiel výdavkov na obranný výskum na úroveň jedného percenta obranného rozpočtu. Zabezpečiť chce realizáciu prebiehajúcich modernizačných projektov vzdušných síl a rozvoj síl pre špeciálne operácie.

Vláda kladie dôraz i na stabilizáciu vojenského a civilného personálu ministerstva obrany. Zabezpečiť mieni objektivizáciu kariérneho postupu a hodnotenia profesionálnych vojakov. Zaviesť plánuje nefinančné benefity. Vytvoriť chce tiež inštitút vojenského ombudsmana a modernizovať regrutačný systém ozbrojených síl.

Postupne plánuje zvýšiť podiel výdavkov na obranný výskum na úroveň jedného percenta obranného rozpočtu. Zdroj: TASR / AP

Za jednu zo svojich priorít považuje aj investície do infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl, a to najmä do jej rozvoja. Zlepšiť chce tiež podmienky na využitie výrobných, výskumných a vývojových, ako aj vzdelávacích kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu. Zvažuje aj zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR na základe spracovanej analýzy.

Vláda plánuje aktívne komunikovať s Národnou radou SR. Zaväzuje sa, že predloží návrh Obrannej stratégie SR. Zvýšiť chce otvorenosť komunikácie voči verejnosti. Prehĺbiť chce aj spoluprácu so záujmovými organizáciami bývalých vojakov.

Aktívne chce prispievať k posilňovaniu kolektívnej obrany v rámci NATO. Deklaruje účasť na zahraničných vojenských cvičeniach, operáciách a misiách pod vedením medzinárodných organizácií v súlade s medzinárodným právom a bezpečnostnými záujmami SR. Podporiť mieni regionálnu a bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany, Spojené štáty americké považuje za kľúčového spojenca.

Pri verejnom obstarávaní sa vláda zaväzuje využívať princíp hodnoty za peniaze, verejných súťaží a zverejňovať zmluvy. Zabezpečiť chce efektívne využitie medzinárodnej spolupráce a zahraničnej pomoci. Plánuje zefektívniť procesy krízového manažmentu.