Politika Domáce

Vláda plánuje zavedenie pripoistenia, prevenciu potratov aj výstavbu nemocníc

Ilustračné foto. - Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Definovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti, zavedenie pripoistenia, výstavba nemocnice v Bratislave a dvoch v regiónoch, reforma nemocničnej siete, ako aj zrušenie doplatkov za lieky pre ťažko zdravotne postihnutých či dôchodcov patria medzi jedny z priorít vlády v oblasti zdravotníctva.

Ako vyplýva z jej programového vyhlásenia, štát v zdravotníctve nebude ustupovať záujmovým a finančným skupinám v pozadí. Rovnako, že nepodporí eutanázie a zasadí sa o ochranu nenarodených detí. V rámci zadefinovania štandardu má vzniknúť základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokoly pre diagnostiku a liečbu. V prípade, že poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť uhradiť liečbu aj u nezmluvného lekára. Zároveň chce vláda presadiť, aby sa pacienti s rakovinou operovali do dvoch týždňov. Inak by im mali zdravotné poisťovne preplatiť liečbu v ľubovoľnej krajine EÚ. Chce tiež, aby umožnili bezplatné objednávanie pacientov k lekárom cez telefón či web.

Ľudia by mali zároveň dostať možnosť pripoistenia. Za nadštandardné služby a výkony by sa platilo cez zdravotnú poisťovňu. “Ponuka rôznych balíčkov pripoistenia, ich cena a rozsah budú závisieť od ponuky poisťovne. Zdravotné pripoistenie bude predmetom súťaže na trhu,” píše sa v programovom vyhlásení. Zisk z pripoistenia by mohli zdravotné poisťovne tvoriť len za určitých podmienok. Vláda zároveň avizovala, že ak by sa súčasný systém zdravotného poistenia neosvedčil, zváži zavedenie unitárneho systému. Kabinet tiež plánuje zrušenie doplatkov za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu. Zrušenie doplatku bude do výšky najlacnejšieho zameniteľného lieku.

Vláda avizuje aj reformu nemocničnej siete na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita, kvalita poskytovaných služieb a aby sa nemocniciam zabezpečilo potrebné financovanie. Chce doriešiť fungovanie platobného mechanizmu pre nemocnice, či zaviesť osobnú zodpovednosť ich manažmentov. Do piatich rokov by tiež chcela vybudovať univerzitnú nemocnicu na bratislavských Rázsochách. Bude pokračovať vo výstavbe novej nemocnice v Martine a pripraví koncepciu rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a Banskej Bystrici.

Zmeny vláda sľubuje aj ambulantnému sektoru. Novým katalógom výkonov chce zmeniť ich finančné ohodnotenie. Zjednodušiť a podporiť sa má tiež otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov. Po novom by tiež mohli napríklad predpisovať viac liekov. Plánuje sa aj reforma pohotovostných ambulancií. Štát chce tiež zvyšovať právomoci zdravotných sestier tak, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov. Zlepšiť chce aj ich platové ohodnotenie, tak aby sa dostali na úroveň 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Sľubuje aj motivačný zásluhový systém príplatkov.

Vláda sa tiež zaviazala pripraviť novú legislatívu o dlhodobej starostlivosti. Chce vytvoriť podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Programové vyhlásenie tiež hovorí o rozšírení centrálnych nákupov najpoužívanejších a vysoko nákladových liekov, pomôcok a zdravotníckych materiálov, ako aj zvážení zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Pozornosť sa má venovať aj reforme starostlivosti o duševné zdravie a podpore nezávislého financovania pacientskych organizácií. Kabinet chce vytvoriť i pozíciu pacientskeho ombudsmana.

Vláda plánuje výrazne zvýšiť výdavky na zdravotníctvo s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v Európskej únii. Za ideálny považuje nárast 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne. V zdravotníctve chce klásť dôraz na princípy hodnoty za peniaze, efektivity a odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za vyliečenie, nie za liečenie. Deklarovala aj, že nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie, ani asistovanej samovraždy. Rovnako, že sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami.