Politika Domáce

Vláda prerokuje viaceré návrhy v sociálnej oblasti, i priority pri eurofondoch

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Ďalší odklad platenia poistného za jún tohto roka pre zamestnávateľov a živnostníkov, vytvorenie nového postu splnomocnenca vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc, priority Slovenska pri čerpaní eurofondov, či lepšie podmienky pre ohrozené vtáčie druhy v chránených lokalitách pri Bratislave. Týmito návrhmi sa bude v stredu zaoberať vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) na svojej 25. schôdzi. Celkovo vládu čaká vyše 20-bodový program.

 

Ministerstvo práce na rokovanie vlády predložilo niekoľko návrhov nariadení v sociálnej oblasti. Vláda bude rozhodovať o ďalšom odklade platenia poistného za mesiac jún pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Táto výnimka sa však bude týkať len tých, ktorí preukážu pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania. Okrem toho prerokuje aj nariadenie, ktorým sa stanovia výšky príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb v budúcom roku, uvoľniť sa majú aj protiepidemiologické opatrenia v centrách pre deti a rodiny.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na rokovanie vlády predkladá aj návrh na vytvorenie nového postu splnomocnenca vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Do tejto funkcie má byť zvolená poslankyňa a jeho stranícka kolegyňa Petra Krištúfková.

Vláda má prerokovať aj návrh Ministerstva financií SR, ktorý hovorí o tom, že bilaterálne investičné dohody o ochrane a podpore investícií, uzavreté vzájomne medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ), by sa mali s definitívnou platnosťou ukončiť. Predložený návrh predstavuje implementáciu rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike (rozhodnutie Achmea). Súdny dvor EÚ rozhodol, že systém arbitráží medzi investorom a štátom tak, ako je zavedený prostredníctvom bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých vzájomne medzi členskými štátmi EÚ, je nekompatibilný s právom EÚ. Všetky členské štáty Únie sú povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z tohto rozhodnutia.

Ministerstvo pôdohospodárstva na rokovanie vlády predkladá zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zaviesť sa ním má vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktoré chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, a to ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave.

Vláda bude schvaľovať aj hlavné priority Slovenska pri čerpaní európskych peňazí v rokoch 2021 až 2027. Prioritou Slovenska, podľa materiálu z dielne rezortu diplomacie a rezortu financií, je mať priaznivé, na mieru šité a flexibilné podmienky politiky súdržnosti a rozvoja vidieka z eurofondov, ktoré budú orientované na dosahovanie výsledkov. Vláda preto nesúhlasí so zvýšením národného spolufinancovania projektov pre menej rozvinuté regióny, čiže všetky okrem Bratislavského kraja, z 15 na 30 %.

Zvýšenú ochranu i lepšie podmienky pre ohrozené vtáčie druhy v chránených lokalitách pri Bratislave a Šuranoch na juhozápade SR má zase zaistiť súbor opatrení, ktoré sa majú realizovať v nasledujúcich troch desaťročiach. Zhromažďuje ich Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Sysľovské polia a Žitavský luh na roky 2020 – 2049 z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa bude v stredu tiež zaoberať vláda.

Kabinet by mal vyčleniť na úhradu výdavkov súvisiacich s následkami povodní na Slovensku vyše 4 230 359 eur za obdobie od júla do konca decembra 2019. Z tejto sumy by malo na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác smerovať viac ako 3 837 426 eur a na zámer vykonávania povodňových záchranných prác vyše 392 932 eur.