Vláda prijme zmeny na očistu justície a obnovu dôvery ľudí v právny štát. Sľubuje koniec korupčným väzbám

BRATISLAVA – Vláda plánuje prijať také zmeny, ktoré pomôžu obnoviť dôveru ľudí v právny štát a očistiť justíciu. Dosiahnuť to mieni ústavným zákonom v oblasti justície, reformou súdnej mapy, efektívnym zákonom o zaisťovaní majetku a presadiť chce aj trestný čin prikrmovania. Hovorí o tom v programovom vyhlásení vlády, ktoré schválila v nedeľu.

 

Ústavný zákon v oblasti justície má okrem iného zahŕňať zmeny v Súdnej rade SR, previerku majetkových pomerov všetkých sudcov. Reforma čaká aj Ústavný súd (ÚS) SR. Voľba ústavných sudcov má byť verejná, na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby by už nemal byť potrebný súhlas ÚS. Má sa tiež napríklad zrušiť rozhodovacia imunita sudcov.

PVV počíta okrem iného aj so zriadením Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie. Reforma súdnej mapy má okrem iného zefektívniť justíciu a pretrhnúť korupčné väzby v justícii.

Zákonom o zaisťovaní majetku mieni vláda zabezpečiť efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. „Osobitný dôraz sa venuje zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní,“ píše sa v PVV.

Kabinet chce aj celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach. Vláda plánuje tiež presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. PVV hovorí aj o modernizácii justície, ktorá počíta s rozširovaním používania informačných technológií. Okrem iného chce vláda vytvoriť centrálny register súdnych rozhodnutí a doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž veriteľov.

Reforma súdnej mapy má okrem iného zefektívniť justíciu a pretrhnúť korupčné väzby v justícii. Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Plánuje tiež posilniť postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu. Prehodnotí aj odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Podnikne kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu.

Zmeny by sa mali okrem iného dotknúť aj prokuratúry, voľby kandidátov na generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. PVV hovorí o transparentnom výberovom konaní. Tiež sa venuje otázke exekúcií, exekučnej amnestii. Spomína aj reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom, tiež hovorí o budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách.

Vláda chce aj nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. Zmenami chce prispieť aj k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Sľubuje zároveň, že zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty. Deklaruje skvalitnenie ochrany ľudských práv či podporu zvyšovaniu povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie. „Vláda SR podporuje výstavbu múzea zločinov totalitných režimov,“ píše sa v PVV.

Dokument hovorí aj o podpore národnostných menšín, vláda má prijať zákon o postavení národnostných menšín. Chce sa tiež zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti.

Viac o téme: dôvera, generálny prokurátor, justícia, kandidáti, korupčná väzba, občiansky zákonník, obnovenie, očista, prokuratúra, PVV, Ústava SR, vláda, zmeny

Súvisiace články