Politika Domáce

Vláda sa bude zaoberať kontrolou výberu mýta Národnej diaľničnej spoločnosti

Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Kontrola elektronického výberu mýta v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bude predmetom rokovania vlády. Kabinet sa na stredajšom rokovaní bude zaoberať zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, poukazujúcimi na nedostatočné naplnenie zmyslu existencie mýtneho systému.

 

Podľa vykonanej kontroly dosiahol celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 takmer 1,58 miliardy eur, čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 45 percent. NKÚ na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností.

Vláda bude na stredajšom rokovaní takisto odsúhlasovať návrh rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii EHMK – Slovenská republika 2026. Podľa materiálu, ktorý predkladá Ministerstvo kultúry (MK) SR, vyhlási rezort výzvu na predkladanie žiadostí do konca tohto roka, mestá budú mať na podanie kandidatúry lehotu desiatich mesiacov. To, ktoré mesto bude druhým slovenským Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK), bude po dvojkolovom výberovom procese známe najneskôr v novembri 2021. V roku 2013 to boli Košice.

V programe vládneho rokovania je aj návrh Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy (OPIUS). Materiál, ktorý pripomína základné ciele infomatizácie – využitie informačných technológií pre skvalitnenie služieb samospráv a zvyšovanie ich otvorenosti, a zabezpečenie princípov smart city, predkladá odporúčanie koordinovaného prístupu na zabezpečenie týchto cieľov. Zároveň predpokladá vytvorenie akčného plánu s návrhom konkrétneho súboru opatrení.

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na rokovanie Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030. Jednotlivé úlohy rátajú napríklad so zmenou školstva, vypracovať by sa mala analýza priemyselných parkov, zmeniť sa má prístup k legislatívnym zmenám ovplyvňujúcim podnikanie a rozvíjať sa bude podľa týchto úloh napríklad aj dopravná infraštruktúra.

Ďalším materiálom z dielne ministerstva hospodárstva je upravený návrh Národného energetického a klimatického plánu (NECP). Hlavnými cieľmi NECP do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami o 20 percent. V doprave by sa malo zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie na 14 percent. Podľa návrhu by malo Slovensko do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných približne 12 percent na 19,2 percenta. Rezort hospodárstva sa po niekoľkých mesiacoch pripomienkovaní pôvodného návrhu priklonil k nižšiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), keď v hre bolo aj zvýšenie na 20 percent.