Domáce Politika

Vláda utužuje vzťahy s Nemeckom. Akčný plán sa sústreďuje na niekoľko oblastí spolupráce

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Zahraničná a európska politika, financie, hospodárstvo a digitalizácia, vnútro, práca a sociálne veci, zdravotníctvo, životné prostredie, školstvo a vzdelávanie, pôdohospodárstvo a obrana je desať druhov pracovných skupín Akčného plánu medzi Slovenskom a Nemeckom na roky 2019 – 2021. Akčný plán schválila dnes vláda.

Akčný plán je dokument politického charakteru, reflektuje aktuálnu situáciu, výzvy a potreby v spoločnom priestore EÚ. Za spoluprácu v jednotlivých pracovných skupinách zodpovedajú príslušné ministerstvá, ktoré odsúhlasujú termíny a obsahy rokovaní expertov. V uvedených pracovných oblastiach sa majú stretnutia na pracovnej úrovni konať podľa možnosti raz ročne.

Pokiaľ ide o oblasť zahraničnej a európskej politiky, medzi kľúčové oblasti patria konzultácie medzi riaditeľmi sekcií pre európske záležitosti, hospodárskej spolupráce politických riaditeľov, výmena skúseností o vzťahoch s východnými susednými štátmi, výmena stanovísk o perspektíve integrácie krajín západného Balkánu do Európskej únie, či regionálna spolupráca a výmena názorov na presadenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 – Ženy, mier a bezpečnosť.

Oblasti financií dominujú dve kľúčové oblasti – budúcnosť Hospodárskej a menovej únie a rozpočet EÚ. Za spoluprácu v oblasti hospodárstvo a digitalizácia zodpovedajú ministerstvo hospodárstva a úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Medzi kľúčové body napríklad patria digitálne politiky pre rast a inovácie, vrátane digitálnej infraštruktúry, štátna podpora pre digitalizácie spoločností a aplikovanie najnovších technológií v automobilovom priemysle, spoločná podpora výskumnej spolupráce medzi stredne veľkými podnikmi a výskumnými ústavmi či jednotný digitálny trh.

Ochrana údajov, koherentný právny rámec pre všetky otázky súvisiace s údajmi a výmena názorov v otázkach migrácie sú kľúčové oblasti spolupráce medzi rezortmi vnútra. Digitalizácia a jej dopad na trh práce, zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily, modernizácia vzdelávania pre potreby moderného pracovného trhu, nové formy zamestnania a ich právna regulácia či sociálne zabezpečenie v modernom pracovnom prostredí sú zase kľúčové oblasti spolupráce medzi ministerstvami práce a sociálnych vecí. V oblasti zdravotníctva sú kľúčovými bodmi spolupráce implementácia a správa systému DRG a spolupráca s Inštitútom pre systém odmeňovania v nemocnici, otázky dodávok liekov v EÚ a HTA a výmena informácií a skúseností v rámci optimalizácie a nákupu zdravotnej starostlivosti.

Spolupráca v oblasti školstva či pôdohospodárstva

Ministerstvá životného prostredia budú spolupracovať s oblastiach ako vybudovanie spolupráce v rámci Európskej klimatickej iniciatívy a výmeny informácií ku klimatickej politike, prehĺbenie výmeny informácií na tému obehového hospodárstva a efektívneho využívania zdrojov, výmena informácií o aspektoch a implementovaní Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Spolupráca v oblasti školstva a vzdelávania sa bude sústrediť na témy ako spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a využitia európskych a multilaterálnych platforiem na výmenu informácií a európskych programov, ako napríklad Erasmus+.

V oblasti pôdohospodárstva sa bude spolupráca sústreďovať na témy ako aplikovanie Európskej deklarácie o sóji, preskúmanie vplyvu podpory pestovania strukovín na rozvoj udržateľného poľnohospodárstva, proteínová stratégia spolkového ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo, najmä výmena poznatkov na tému stratégie v oblasti bielkovinových plodín a výmena skúseností na tému stratégie v oblasti bielkovinových plodín a činností v oblasti šľachtenia rastlín, ochrany rastlín, dodávateľských a hodnotových reťazcov či výmena informácií medzi Ústavom pre ochranu včiel a príslušnými slovenskými inštitútmi. V oblasti obrany budú kľúčové body zamerané na prehlbovanie spolupráce predovšetkým v rámci NATO, Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, ale aj bilaterálnej vojenskej spolupráce v záujme posilnenia európskej obrannej spôsobilosti ako celku. Naďalej bude prehlbovaná efektívna výmena informácií a skúseností, ako aj koordinácia spoločných stanovísk a projektov.

Akčný plán nadväzuje na stretnutie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a spolkovej kancelárky Angely Merkelovej v Berlíne 3. apríla 2017 pri príležitosti 25. výročia podpisu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi ČSFR a NSR. Obaja predstavitelia vtedy potvrdili politickú vôľu prehĺbiť bilaterálne vzťahy a zintenzívniť koordináciu medzi slovenskými a nemeckými rezortmi. Na základe politického rozhodnutia vytvoriť medzi oboma krajinami pravidelný formát komunikácie vo forme štruktúrovaného dialógu podpísali 4. augusta 2017 vo Wolfsburgu ministri zahraničných vecí Memorandum o prehĺbenom dialógu. Podpísanie Akčného plánu je významným symbolom aj z hľadiska jeho načasovania do významného roka historických medzníkov našej krajiny.

 

Galéria
Vláda schválila akčný plán medzi Slovenskom a Nemeckom. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer
Vláda schválila akčný plán medzi Slovenskom a Nemeckom. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer
navigate_before
navigate_next