Regióny Prešov Vranov nad Topľou

Vo Vranove “šachovali” s prednostom. Chcel sa odvolať.

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

VRANOV NAD TOPĽOU – Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou odobrili návrh primátora mesta Jána Ragana ponechať vo funkcii povereného riaditeľa mestského domu kultúry Petra Nováka, kým sa na tento post nevráti predchádzajúci, dlhoročný riaditeľ Alfonz Kobielsky. Ak by tak neurobili, aktuálny prednosta vranovského okresného úradu (OÚ) Kobielsky bol pripravený podať žiadosť o svoje odvolanie.

“V prípade, že by nebolo toto uznesenie priechodné, som rozhodnutý okamžite podať žiadosť o odvolanie z funkcie prednostu OÚ a chcem sa k 1. septembru vrátiť do domu kultúry. Keď mi dáte túto možnosť, že by som sa mohol kedykoľvek vrátiť do domu kultúry počas výkonu funkcie, mohol by som s pokojným svedomím ešte trošku pôsobiť a snažiť sa niektoré veci riešiť v prospech okresu,” uviedol Kobielsky na MsZ počas diskusie k dodatočnému bodu rokovania.

Ako konkretizoval, vo funkcii prednostu OÚ ho drží snaha o zachovanie lesného závodu vo Vranove nad Topľou, pri ktorom je možnosť jeho zlúčenia so závodom v Humennom, a tiež dosiaľ nevyjasnený osud vranovského okresného súdu či nemocnice. Poslanci návrh primátora vymenovať Nováka, ktorému sa končí povereníctvo riadenia domu kultúry k 31. augustu, do funkcie riaditeľa na dobu určitú, ohraničenú návratom Alfonza Kobielskeho, schválili jednohlasne, Kobielsky na poste prednostu OÚ ostáva.

Jedinou pôvodnou témou rokovania vranovských mestských poslancov bol prenájom mestských parciel pre občianske združenie Hokejbal môže hrať každý za symbolické štyri eurá ročne. Dôvodom schvaľovania nájmu ako prípadu osobitného zreteľa bol zámer združenia vybudovať na prenajatých pozemkoch multifunkčnú športovú halu. Ako na zastupiteľstve zaznelo, predpokladaná cena jej výstavby predstavuje sumu 800.000 eur.

Združenie chce približne polovicu hradiť z vlastných zdrojov, približne štvrtinu bude v budúcnosti žiadať od mesta a zvyšné financie chce získať takisto z externých zdrojov. Halu sa združenie zaviazalo postaviť do konca roka 2023 a po 15 rokoch odovzdať do vlastníctva mestu. Súhlas s prenájmom podľa osobitného zreteľa prejavilo všetkých 18 prítomných poslancov.