Regióny Prešov Levoča

Vo Vyšných Repašoch nový most: Nahradí pôvodný z roku 1947

Vo Vyšných Repašoch bude nový most. Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

PREŠOV – Približne 76-ročný most vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča, ktorý bol v zlom stavebno-technickom stave, je minulosťou. Prešovská krajská samospráva na jeho mieste buduje nový objekt, stavbu ktorého financuje z vlastných zdrojov. Sú vo výške viac ako 525.000 eur. Práce na novom premostení potoka chcú ukončiť ešte v auguste tohto roka. Informovala o tom Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

 

Na stavbe sa už zrealizovala demolácia jestvujúceho mosta, vyhotovili sa pažené stavebné jamy a zatrubovanie potoka. Pristúpilo sa tam k zriadeniu dočasnej obchádzky s dopravným značením a doprava sa presmerovala. “V najbližšom období sa v rámci investičnej akcie plánujú vytýčiť a vybudovať základové pásy aj železobetónové rímsy pre nový objekt. Následne sa osadí oceľová nosná konštrukcia a pristúpi sa k vybudovaniu zhutneného zásypu tejto konštrukcie a tiež mostného zvršku,” povedala Lehotská.

V ďalšej fáze budú súčasťou prác, ktoré dozoruje Správa a údržba ciest PSK, úpravy potoka, opevnenie svahov a napokon aj budovanie schodiska. V samotnom závere dôjde k osadeniu bezpečnostných zariadení a úprave, respektíve revitalizácii plôch zasiahnutých výstavbou. Predmetné práce na novom mostnom objekte s dĺžkou premostenia 3,2 metra by sa mali realizovať celkovo 180 kalendárnych dní. Kraj predpokladá ich ukončenie do augusta 2023.