Spoločnosť Domáce GPlus Top

Vodiči pozor, policajti si na vás opäť posvietia. Pokutu vám doručia domov

Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA – Policajti sa už nemusia za nezodpovednými vodičmi naháňať. Inštitút objektívnej zodpovednosti im takpovediac prácu trocha uľahčí. Ak prekročíte rýchlosť, či prejdete na červenú, policajt vás už nemusí zastaviť. Pokuta vám príde poštou. 

 

Polícia opäť apeluje na vodičov. V záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky, sa rozhodla opäť využiť Inštitút objektívnej zodpovednosti. ,,To znamená, že v prípade nedodržania dopravných predpisov vám môže prísť pokuta priamo domov poštou bez toho, aby vás na ceste zastavili policajti. Tým vám chceme opätovne pripomenúť striktné dodržiavanie všetkých dopravných predpisov,‘‘ informuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová. Pokuta vám môže prísť za prejazd na červenú, za prekročenie rýchlosti, či za nezastavenie na stopke. Polícia takéto kontroly neberie na ľahkú váhu, napriek tomu, apeluje na vodičov priateľským spôsobom. ,,Čo nevidieť sú tu Vianoce a všetci si chcú sadnúť za jeden stôl živí a zdraví,‘‘ uviedla Bárdyová.

 

Vodič na diaľnici prekročil rýchlosť. Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky

Zvýšený počet policajtov

Inštitút objektívnej zodpovednosti funguje na Slovensku od roku 2012. Ročne je prostredníctvom tohto inštitútu vybavených priemerne 8-tisíc porušení pravidiel cestnej premávky. ,,Od 01. 10. 2019 nedošlo k žiadnej zmene ani z legislatívnej, ani z technickej stránky, jedná sa len o zvýšenie počtu hliadok realizujúcich porušenia pravidiel cestnej premávky týmto inštitútom,‘‘ pripomína Bárdyová.

V zahraničí sa takáto forma prevencie bežne používa už niekoľko rokov. ,,Napríklad aj v kombinácii s automatizovaným radarovým systémom merania rýchlosti, napríklad v rizikových alebo nehodových úsekoch a v lokalitách, kde nie je možné priame meranie policajnou hliadkou s následným zastavením vozidla, ktorého vodič prekročil rýchlosť,” vysvetlil pre Glob.sk dopravný konzultant Maroš Palesch.

 

Polícia vás zastaviť nemusí, pokuta príde poštou. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Pokuty

  • za prekročenie rýchlosti v obci – od 15 do 798 eur
  • za prekročenie rýchlosti mimo obce – od 30 až do 798 eur
  • za porušenie zákazu zastavenia a státia – 78 eur
  • za porušenie zákazu otáčania alebo cúvania – 99 eur
  • za porušenie zákazu vjazdu, zákazu odbočovania alebo prikázaného smeru – 99 eur
  • za predchádzanie – 249 eur
  • za prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané – 300 eur
  • za nezastavenie na „stopke“ či prejazd na červenú – 300 eur
  • za prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla – 99 až 798 eur
  • za porušenie zákazu vjazdu vozidla s max. hmotnosťou nad 12 ton – 2 000 eur (zvyšuje sa o ďalších 1 000 eur, ak dôjde k opakovanému priestupku do jedného roka od poslednej pokuty)

Platí majiteľ

Pokutu za spomínané priestupky neplatí vodič, ale držiteľ vozidla. Ak do 15 dní od doručenia pokuty zaplatí dve tretiny pokuty, má vystarané. Chápe sa to totiž tak, akoby zaplatil celú pokutu. ,,Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, jeho výkon sa uskutoční prostredníctvom exekúcie súdnym exekútorom,‘‘ vysvetľuje Bárdyová.

Navyše, ak vodič napríklad prekročí rýchlosť a zároveň prejde na červenú, neplatí za obidva priestupky, ale len za ten najdrahší. Je tu však jeden háčik. Pokutu môže polícia uložiť do dvoch rokov od porušenia dopravného predpisu. A tak je otázne, či je takáto kontrola vôbec pre vodičov účinná.

 

Polícia opäť využíva inštitút objektívnej zodpovednosti. Zdroj: FB Polícia SR – Trenčiansky kraj

Všetko je to v hlave

Inštitút objektívnej zodpovednosti slúži najmä ako prevencia. Ak vám príde fotografia s platobnou výzvou, tak si v budúcnosti zrejme rozmyslíte, kde a kedy budete porušovať dopravné predpisy.

V prípade takejto prevencie ale nemôžeme hovoriť úplne o zvyšovaní bezpečnosti na cestách. Ide skôr o šetrenie času policajtom, ktorí sa môžu venovať iným pracovným činnostiam. ,,O bezpečnosti sa dá hovoriť v prípade frekventovaných a rizikových úsekov, kde by prítomnosť policajnej akcie spomaľovala premávku, napríklad zužovanie z dvoch do jedného jazdného pruhu, pretože jeden z nich blokuje hliadka s nezodpovedným vodičom,‘‘ vysvetlil dopravný konzultant Palesch.

Na otázku, či nie je lepšia osobná kontrola vodičov, odpovedal Palesch jednoznačne. ,,Osobne si myslím, že je jedno, či ma budú monitorovať bez zastavenia, napríklad z vozidla alebo cez kamerové systémy, alebo ma odstavia na krajnici vozovky. Keď neporušujem predpisy, nie je dôvod ani na jedno alebo druhé. Všetko je to len v hlave jednotlivého vodiča alebo iného účastníka cestnej premávky.‘‘

 

Galéria
Policajné hliadky aj naďalej kontrolujú vodičov. Zdroj: TASR / Roman Hanc
Polícia každoročne zaznamená niekoľko porušení pravidiel cestnej premávky. Zdroj: FB Polícia SR – Trenčiansky kraj
Polícia k inštitúto objektívnej zodpovednosti pristúpila opäť. Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky
Polícia si posvieti na nezodpovedných vodičov. Zdroj: FB Polícia SR – Trenčiansky kraj
navigate_before
navigate_next