Regióny Trenčín Domáce

Vodiči, pozor! Výstavba obchodného centra v Handlovej si vyžiadala zmenu organizácie dopravy

Výstavba obchodného centra si vyžiada zmenu organizácie dopravy. ZDROJ: mesto Handlová

HANDLOVÁ – Príprava výstavby obchodného centra si vyžiadala zmenu organizácie dopravy v blízkosti sídliska Morovnianska cesta a Okružnej ulice v Handlovej. Dočasné dopravné obmedzenia v súvislosti s plánovanými výkopovými prácami a odvozom zeminy z lokality sa začali v pondelok (14. 11.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

 

“Na úseku od hlavnej cesty s odbočkou na Morovnianske sídlisko až po plánovanú stavbu nákupného centra na Okružnej ulici pribudlo niekoľko nových dopravných značení dočasného charakteru,” uviedla Paulínyová.

Na Okružnej ulici podľa nej pribudla značka obmedzujúca rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu, na chodníku popri potoku pod zdravotným strediskom zákaz zastavenia. “Od križovatky z hlavnej cesty I/9 na Morovnianske sídlisko a opačne sa osadilo dopravné značenie zákaz odbočenia na vedľajšiu komunikáciu, ktorá bude jednosmerná od sídliska pre vozidlá stavby. Zákaz vjazdu pribudol na vedľajšej komunikácii od stanice LPG smerom na sídlisko a na krátku vedľajšiu komunikáciu od I/9 sa osadilo dopravné značenie slepá ulica,” doplnila.

Po začatí výkopových prác budú nákladné vozidlá vyvážať zeminu z Okružnej ulice po štátnej ceste I/9 až na skládku na Scheiblingu. “Stavebníkovi zo zmluvy vyplýva okrem iného uviesť komunikáciu do pôvodného stavu a udržiavať ju počas celej doby prevozu zeminy v zjazdnom stave,” podotkla hovorkyňa mesta.

Samospráva podľa nej žiada obyvateľov o zvýšenú opatrnosť a motoristickú verejnosť o zvýšenú pozornosť vzhľadom na umiestnenie nového dočasného dopravného značenia. Vývoz zeminy by mal trvať približne štyri mesiace.

“Mesto Handlová a subjekty podieľajúce sa na výkopových prácach sa budú priebežne v čo najväčšej možnej miere snažiť opatreniami zaistiť bezpečnosť chodcov v lokalite plánovaného OC, kde sa predpokladá zvýšená hustota dopravy,” dodala Paulínyová.