Politika Domáce

Vojenská polícia chce znížiť kriminalitu vojakov. Gajdoš zaznamenal viacero pozitív

Zdroj: Glob.sk I David Duducz

BRATISLAVA – Trestná činnosť profesionálnych vojakov počas minulého roka klesla. Rezort obrany to vníma aj ako výsledok prednášok zameraných proti užívaniu drog, ako aj zvýšenia počtu hliadok Vojenskej polície vo vojenských obvodoch. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a riaditeľ Vojenskej polície Michal Migát.

„V tejto súvislosti sme prijali viaceré interné predpisy a nariadenia, ako aj nové metodické usmernenie na kontrolu činnosti jednotlivých zložiek rezortu, ktorých cieľom je celkovo znížiť počet protiprávnych konaní a eliminovať opakovanie takejto činnosti,“ uviedol Gajdoš.

K ďalším pozitívnym zmenám prirátal aj zvýšenie hliadkovej činnosti, zmenu organizačnej štruktúry Vojenskej polície, zriadenie centrálneho operačného strediska alebo scentralizovanie informačného toku.

Migát spresnil, že viaceré zmeny vyplývajú aj z novely zákona o Vojenskej polícii. Aj vďaka nej podľa jeho slov prešla Vojenská polícia výraznými zmenami, “ktorými sa posilnil priamy výkon služby, zvýšil sa počet hliadok v jednotlivých vojenských útvaroch a obvodoch, čím sa skrátil reakčný čas v prípade nutného zásahu pri riešení mimoriadnych situácií”.

“Počet hliadok Vojenskej polície sa počas minulého roka zvýšil o 30 percent a zvýšil sa aj počet kontrol v muničných skladoch a objektoch osobitnej dôležitosti, pôsobíme tiež na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Výsledkom preventívnych opatrení je zníženie páchania protiprávnej činnosti v rezorte obrany,” spresnil Migát.

 

Minister obrany Peter Gajdošš a riaditeľ Vojenskej polície Michal Migát. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer