Domáce GPlus Prezidentské voľby Top

Voľby v číslach. Oprávnených voličov pribúda, pre mnohých ide o premiéru

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Presne o týždeň si občania Slovenska budú voliť novú hlavu štátu. Prvé kolo prezidentských volieb je naplánované na sobotu 16. marca. V prípade, že žiaden z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, 30. marca sa uskutoční druhé kolo, kde postúpia dvaja najúspešnejší. Podľa ministerstva vnútra počet oprávnených voličov každoročne stúpa zhruba o stotisíc občanov.

 

Podľa kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu by sa týchto volieb malo zúčastniť takmer 4,45-milióna občanov, z toho zhruba 2,3-milióna žien a 2,14-milióna mužov. V prvom kole by malo hlasovať 280-tisíc prvovoličov, mladých ľudí, ktorí idú k prezidentským voľbám po prvýkrát, pričom by mali mať vek od 18 do 23 rokov. Úplných prvovoličov, teda tých, čo nevolili ešte v žiadnych voľbách, by malo byť 17,5-tisíca. Títo dosiahli plnoletosť od konania posledných volieb, čo boli komunálne voľby v novembri minulého roku. 

“V druhom kole budú tiež prvovoliči, ktorí dosiahli vek 18 rokov (právo voliť) v čase medzi prvým a druhým kolom volieb  (t.j. obyvatelia, ktorí dosiahnú plnoletosť v čase od 18. marca 2019  do  30. marca 2019), spolu ich bude dvetisíc. Údaje predstavujú  štatistický odhad, a sú to počty obyvateľov SR žijúci na území SR, ktorí splnili podmienku veku.  V týchto počtoch nie sú zahrnutí občania, ktorí majú právo voliť, ale nemajú svoj dlhodobý či trvalý pobyt v SR / žijú dlhodobo v zahraničí,” uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová. 

Prezidentských volieb môže zúčastniť vyše 17-tisíc úplných prvovoličov. Zdroj: Štatistický úrad

Presný počet sa podľa ministerstva vnútra vie až po tom, ako sa zapíšu do zápisnice volieb prezidenta Slovenskej republiky. “Počet oprávnených voličov má vzrastajúcu tendenciu, každoročný prírastok je zhruba stotisíc voličov. V roku 2014, teda pri posledných prezidentských voľbách, je v zápisnici z prvého kola uvedených viac ako 4 milióny voličov,” uviedli.

Odhadom si bude nového prezidenta voliť 4,5-milióna voličov.  Zdroj: TASR / Roman Hanc

O hlasovací preukaz sa ešte dá požiadať

Tí voliči, ktorí sa v čase volieb nebudú nachádzať v mieste trvalého bydliska, avšak voliť chcú, si do 25. februára mali buď elektronicky, alebo listom podať žiadosť o hlasovací preukaz. Iná situácia je v prípade, ak žiadosť podajú priamo na obecnom úrade miesta trvalého bydliska. Vtedy majú voliči čas až do 15. marca, respektíve do 29. marca v prípade druhého kola volieb.

“Ministerstvo vnútra dalo tlačiť pre každé kolo 450-tisíc hlasovacích preukazov, aby nevznikol problém z dôvodu nedostatku tlačív. Počet hlasovacích preukazov totiž kolíše podľa toho, ako je v danom období obyvateľstvo v rámci SR v pohybe,” uviedol rezort.

Presný počet hlasovacích preukazov, ktoré si voliči do dnešného dňa vybavili, ministerstvo vnútra nemá. Dôvodom je, že ich vydáva obec, v ktorej má volič uvedené miesto trvalého bydliska. “Ministerstvo vnútra zabezpečuje pre obce a mestá tlač týchto preukazov. Tento údaj nie je zaujímavý najmä z pohľadu, že je dôkazom iba o migrácii voličov v deň volieb, čo pre ministerstvo vnútra z pohľadu prípravy a vykonania volieb nie je dôležitý údaj,” uzavrel rezort. 

Dve mená navyše

Celkovo si občania môžu v prvom kole volieb vyberať z trinástich kandidátov. Na volebných lístkoch bude však mien až pätnásť. Lístky sa totiž tlačili už od 15. februára, kedy sa počítalo, že sa do boja o palác zapoja aj József Ményhart a Robert Mistrík. Medzičasom sa však obaja kandidatúry vzdali v prospech iných kandidátov, na lístkoch už však ostali. Podľa odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra je jav, keď sa kandidát vzdá v prospech iného kandidáta, bežný. A na hlasovacích lístkoch zvyčajne zostávajú aj po zaregistrovaní kandidátnych listín.

“U kandidátov na prezidenta je odlišnosť v tom, že sa údaje na hlasovacom lístku viažu nie na zaregistrovanie kandidáta, ale technicky na tlač hlasovacích lístkov. Spoločné majú všetci to, že v deň volieb musí byť vo volebnej miestnosti uvedená informácia o tom, že kandidát sa vzdal,” uviedli z odboru. V prípade, ak volič nezachytil, že sa daný kandidát vzdal a zakrúžkuje jeho meno, jeho hlas je síce platný, ale pri spočítavaní sa naň neprihliada.