Domáce Vranov nad Topľou Top

Vranov nad Topľou: Kvôli zamoreniu popolčekom zasadal krízový štáb

Vranov nad Topľou  – Pre spád tzv. popolčeka v obciach neďaleko Vranova nad Topľou zasadal v utorok na miestnom okresnom úrade krízový štáb. Obyvateľov znepokojil tento čierny prach, ktorý sa usadil na fasádach ich obydlí, autách, záhradnom nábytku či vypestovanej zelenine zo soboty (1.9.) na nedeľu (2.9).
Zasadnutie podnietili starostovia obcí Poša a Nižný Hrušov. “Na základe toho bol zozberaný fotografický materiál a tento materiál bol klasifikovaný ako popolček, ako niečo čierne, čo sa nachádzalo na autách, parapetných doskách, bielom nábytku a pod.,” informoval novinárov prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda. Zdroj, ktorý znečistenie spôsobil, identifikovať nevedia.
Jedným z dôvodov zvolania krízového štábu bolo podľa jeho ďalších slov aj to, že pri komunikácii starostov spomínaných obcí s inšpekciou životného prostredia v Košiciach nedošlo k zhode. “Prijali sme opatrenie, že budeme dotazovať inšpekciu životného prostredia v Bratislave, ktoré činnosti má vykonávať krajská inšpekcia, pretože nedošlo k odobratiu ani vzoriek, ani k vyslaniu z krajskej inšpekcie nikoho, kto by zistil skutkový stav,” uviedol Krišanda s tým, že ich hlavným cieľom je zistiť, o aký materiál ide a odkiaľ pochádza.
Starosta dotknutej obce Poša Tadeáš Malý v tejto súvislosti pre médiá uviedol, že v roku 2017 zaznamenali spád popolčeka v ich obci dvakrát. Podľa jeho ďalších slov sa tak stalo počas víkendu v noci. “Kladiem si otázku, je to náhoda, alebo je to úmysel?” opýtal sa.
V roku 2011 zaznamenali spád popolčeka v obci Hencovce, kde sídli aj spoločnosť Bukóza Holding. Tá vtedy potvrdila únik z dôvodu zlyhania riadiaceho systému na tzv. BAT technológii. Aktuálne znečistenie v pondelkovom stanovisku pre TASR odmietli s tým, že na základe internej analýzy boli všetky zariadenia v areáli Skupiny spoločností Bukóza Holding prevádzkované v štandardnom režime a nedošlo k žiadnej mimoriadnej situácii. “Tiež upozorňujeme na fakt, že podľa nám dostupných informácií dochádza k obdobným situáciám v nočných hodinách, čo je v priamom rozpore s tým, že naše prevádzky nie sú schopné meniť režim prevádzkovania v denných a nočných hodinách, vzhľadom k skutočnosti, že sa jedná o nepretržitú výrobu,” píše sa v stanovisku.
Po utorkovom rokovaní krízového štábu poukázal starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák na verejne dostupný dokument s názvom Informácia o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016, ktorý vypracoval Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie. “Tu je vzorka z celého Prešovského kraja. Vranovský okres je neuveriteľne svietiaci,” smeroval slovami na tabuľku o prehľade emisií.
Podľa nej vykazoval Vranovský okres za spomínaný rok spomedzi všetkých okresov kraja, čo sa týka veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, najvyššie hodnoty v troch z piatich ukazovateľov. “Je jasné, že naše životné prostredie v okrese Vranov, a hlavne to ovzdušie, je mnohonásobne zaťaženejšie ako v okolitých okresoch a aj tento dokument poukazuje na to, že nie všetko je v našom životnom prostredí v poriadku a treba sa tomu začať intenzívne venovať,” zdôraznil Fenčák.
“Slovenská inšpekcia životného prostredia sa danou situáciou zaoberá a stanovisko v danej veci poskytne v najbližších dňoch,” uvádza sa v stanovisku Slovenskej inšpekcie životného prostredia pre TASR.