Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani na revíznych kontrolách ušetrila viac ako 74 miliónov eur

BRATISLAVA – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vlani na revíznych kontrolách ušetrila viac ako 74 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o viac ako 17 percent. Ako pre TASR uviedla štátna zdravotná poisťovňa, do tejto sumy nie je zahrnutý efekt schvaľovacej činnosti ani synergický efekt z vykonaných kontrol a činností, napríklad spätných vyňatí alebo refundácií zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí.

 

Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP priblížila, že nové predstavenstvo zdravotnej poisťovne posilnilo a zefektívnilo činnosť antifraudového oddelenia, ktoré úzko spolupracuje s revíznymi lekármi a revíznymi farmaceutmi pri odhaľovaní akýchkoľvek anomálií v správaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

VšZP však nepovažuje za korektné hodnotiť úspešnosť revíznej činnosti prepočítaním jej finančného efektu na jedného poistenca. Tvrdí, že doteraz sa tento parameter v oficiálnych štatistikách nevyhodnocoval. „Primárnym poslaním revíznej činnosti nie je neuhradiť lekárom poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale kontrolovať, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v zmysle platnej legislatívy, štandardných diagnostických postupov a dohodnutých zmluvných podmienok,“ zdôraznila.

Štukovská doplnila, že si štátna zdravotná poisťovňa dohaduje s odbornými spoločnosťami precízne revízne pravidlá, ktoré eliminujú prípady nesprávne vykázanej zdravotnej starostlivosti a podpisujú sa pod celkovú výšku úspor získaných z revíznej činnosti. „Takéto štandardné postupy v revíznej činnosti sú bežné v zahraničí, kde sa expertné kontrolné tímy zameriavajú výlučne na podvodné správanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela.

Viac o téme: efekt, kontrola, nárast, revízna kontrola, suma, ušetrenie, Všeobecná zdravotná poisťovňa

Súvisiace články