Politika Zahraničné

Výbor EP upozornil na porušovanie právneho štátu v Poľsku. Šimečka žiada sankcie

Zdroj: Pixabay

BRUSEL – Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo štvrtok schválil návrh priebežnej správy o pokračujúcom zhoršovaní situácie v Poľsku, pokiaľ ide o fungovanie legislatívneho a volebného systému, nezávislosť súdnictva a práva sudcov a ochranu základných práv.

Za správu predsedu výboru a hlavného spravodajcu pre túto oblasť Juana Fernanda Lópeza Aguilara sa vyslovilo 52 poslancov, 15 bolo proti, nikto sa hlasovania nezdržal. Do prípravy správy bol ako tieňový spravodajca politickej frakcie liberálov z Obnovme Európu (RE) zapojený aj slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Správa vplyvného výboru EP nalieha na Európsku komisiu a Radu EÚ (členské štáty), aby v súlade s článkom 7. Lisabonskej zmluvy pokročili v právnom konaní proti poľskej vláde. Poslanci z LIBE pripomenuli, že posledné vypočutie pred ministrami v Rade EÚ sa uskutočnilo v decembri 2018.

Podľa tlačovej správy RE väčšina poslancov z výboru LIBE je presvedčená, že fakty a trendy z posledných rokov ukazujú na zjavné porušovania hodnôt EÚ zo strany Poľska. Odkedy moc v krajine v roku 2015 prebrala strana Právo a spravodlivosť (PiS), Varšava čelí sústavnej kritike Bruselu v súvislosti s legislatívnym a volebným systémom, narušením nezávislosti súdnictva a obmedzovaním práv sudcov, ako aj za početné útoky proti základným právam občanov, vrátane obmedzovania práv na sexuálne a reprodukčné zdravie a verejnej diskriminácie zraniteľných skupín, čo sa týka najmä komunity LGBTI.

“V Európe neexistuje žiadny porovnateľný prípad – okrem Maďarska, na ktoré sa tiež vzťahuje prebiehajúci postup podľa článku 7. Počas obdobia piatich rokov podnikla (poľská) vládna väčšina množstvo krokov využívajúcich zrýchlené parlamentné postupy, bez ústupkov voči parlamentnej opozícii ani voči žiadnej menšine, čo závažne ovplyvňuje hodnoty právneho štátu. Žiadna iná vláda nečelí štyrom právnym konaniam o porušení povinnosti, ktoré ignorujú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ,” opísal situáciu López Aguilar.

Správa EP sa odvoláva aj na nový záväzný a komplexný mechanizmus EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ktorý v stredu v europarlamente predstavil slovenský europoslanec Michal Šimečka. Poslanec tvrdí, že tento mechanizmus dáva Únii silnejšie nástroje zoči-voči členským krajinám porušujúcim základné hodnoty demokracie a právneho štátu.

“Priebežná správa poskytuje komplexný a faktický prehľad o vývoji v Poľsku od decembra 2017. Obraz, ktorý správa vykresľuje, je ponurý. Od začiatku právneho konania podľa článku 7. strana Právo a spravodlivosť zdvojnásobila svoje úsilie účinne zničiť oddelenie právomocí. Je preto najvyšší čas, aby Európska komisia požiadala Súdny dvor EÚ o uloženie sankcií za pretrvávajúce nedodržiavanie rozhodnutí týkajúcich sa nezávislosti poľských sudcov,” uviedol Šimečka.

Holandská liberálna poslankyňa a šéfka monitorovacej skupiny EP pre oblasť právneho štátu a základných práv Sophie in ‘t Veldová upozornila, že ak je v Poľsku narušovaný právny štát, tak je narušovaný aj v EÚ ako celku. Podľa jej slov europarlament opäť vysiela silný politický signál, že Európska komisia a členské štáty už viac nemôžu ignorovať krízu právneho štátu aká pretrváva v Poľsku. Spresnila, že prípadné sankcie sa majú dotknúť poľskej vlády, a nie obyvateľov Poľska.

Návrh správy o Poľsku bol schválený vo štvrtok vo výbore LIBE, európski zákonodarcovia budú o ňom v pléne hlasovať na septembrovom zasadnutí v Štrasburgu. Na zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu upozorňujú europoslanci aj v prípade Maďarska. V uznesení prijatom v januári tohto roku uviedli, že vypočutia Rady EÚ v súvislosti s právnym konaním podľa článku 7. nie sú pravidelné ani štruktúrované. Vyzvali preto členské štáty, aby voči Maďarsku a Poľsku konali “adresnejšie”.