Regióny Bratislava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Domáce GPlus Spoločnosť Top

Vyhadzovanie stromčekov po Vianociach má svoje pravidlá. Porušenie sa trestá mastnou pokutou

Zdroj: Glob.sk / Dávid Duducz

BRATISLAVA – Opäť sú za nami ďalšie vianočné sviatky a veľa domácností rozmýšľa, ako správne a najmä ekologicky zlikvidovať už opotrebovaný vianočný stromček. Ak podobnú dilemu riešite aj vy, tak zabudnite na namáhavé odpratávanie stromu na najbližšie hromadné kompostovisko, vytriasanie ihličia z interiéru auta či doráňané ruky. Je to jednoduché. Pomocnú ruku podávajú samotné mestá, ktoré nechcenú vianočnú dekoráciu odpracú za vás. Stačí splniť niekoľko krokov. Pozor, zákon myslí aj na tých, ktorí ilegálne zapratávajú verejné priestory.

 

Za najzásadnejší prehrešok, ktorého sa dopúšťajú obyvatelia miest každý rok, sa považuje nedbanlivé odzdobenie. Na to, aby bol živý vianočný stromček odprataný, musí byť zbavený všetkých dekorácií. Následne ho už len stačí umiestniť na predom určené miesto, ktoré bolo na tento účel vytvorené. O zvyšok sa postará zazmluvnená spoločnosť, ktorá vykonáva v meste likvidáciu odpadu. Každé krajské mesto si vytýčilo vlastný termín vývozu, harmonogram či predom určené miesta na odkladanie.

Bratislava zavádza novinky

Hlavné mesto v spojitosti s už tradičným odpratávaním vianočných stromčekov prišlo tento rok s novinkou. V mestskej časti Lamač zriadilo 50 drevených ohrádok, do ktorých môžu obyvatelia ukladať nechcené živé stromčeky. Zvyšných 39 ohrádok je rozmiestnených po ďalších mestských častiach. Harmonogram zberu z týchto novovytvorených miest sa nelíši od tých obvyklých odvozových miest zmesového odpadu (bytové domy) a zberných hniezd (rodinné domy).

Aj tento rok sa o likvidáciu živých stromov postará v Bratislave spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). So zberom sa začalo hneď po sviatku Troch kráľov 7. januára a potrvá až do 12. februára 2021. Po tomto termíne sa budú stromčeky odpratávať spolu so zmesovým odpadom.

Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7. 1. – 12. 2. 2021:   

  1. Pondelok – Staré mesto
  2. Utorok – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  3. Streda – Nové mesto, Rača Vajnory
  4. Štvrtok – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  5. Piatok – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo

 

Likvidácia vianočných stromčekov sa v Bratislave začala 7. januára a potrvá do 12. februára.  Zdroj: TASR / Dano Veselský

Trnava radí, čo s umelými stromčekmi

Vývoz opotrebovaných vianočných stromčekov z trnavských sídlisk sa bude organizovať len dvakrát a to 15. januára a 29. januára. Spred rodinných domov sa zber uskutoční 6. februára. Netreba však zabudnúť, že stromček je potrebné vyložiť pred dom do 7. hodiny. O zvyšok sa postarajú pracovníci spoločnosti FCC Trnava.

Nie každému však počas Vianoc rozvoniavalo v domácnosti čerstvé ihličie. V prípade, že ste si darčeky rozbalili pod umelým stromčekom a rozhodli ste sa ho po Vianociach zbaviť, je potrebné odovzdať ho ako objemný odpad na najbližšom zbernom dvore.

 

Trnava odprace vianočné stromčeky zo sídlisk v dvoch krokoch (15. januára a 29. januára). Zdroj : TASR / Dano Veselský

Nitra usmerňuje obyvateľov

V Nitre sa zasa o už nechcené vianočné stromčeky postarajú pracovníci Nitrianskych komunálnych služieb. Aj tento rok sa v krajskom meste začalo upratovanie 7. januára. Už po minulé roky mesto apelovalo na Nitrančanov, aby ukladali stromčeky vedľa smetných nádob a nie ich doň vkladali. Obyvatelia rodinných domov môžu zasa stromy odovzdať pracovníkom v nádobe na bioodpad.

 

V Nitre sa začínajú zbierať živé stromčeky z ulíc po sviatku Troch kráľov. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Nevyvezené stromy majú v Trenčíne vlastnú linku

Trenčianske sídliská sa začali vypratávať od stromčekov 7. januára. Aj v tomto meste platí, že každý pracovný deň bude Mestské hospodárstvo a správa lesov zbierať stromy z inej mestskej časti. Pondelok a utorok patrí mestskej časti Juh, v stredu odvezú stromy z mestskej časti Stred, štvrtok sa vypracú stanovištia zberných nádob na komunálny odpad v mestskej časti Sever a záver pracovného týždňa sa zavŕši v mestskej časti Západ.

Nevyvezené či zabudnuté živé stromčeky môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0904 631 726 alebo na emailovej adrese peter.kadak@trencin.sk.

 

V Trenčíne sa budú upratovať z ulíc živé stromčeky každý pracovný deň. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Žilinčania dávajú vyhodeným stromčekom druhý život

Ani Žilinčania nebudú výnimkou. O nechcené stromčeky sa postarajú spoločnosti T+T a MGM Žilina, ktoré sa bežne starajú o zeleň mesta. So zberom sa začína až 18. januára a vykonávať sa bude podľa potreby. Ak patríte medzi obyvateľov sídliska, je potrebné umiestniť stromček na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery. Stromček je tiež možné priviesť osobne a bezplatne ho dať zlikvidovať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza v Považskom Chlmci. Stromčeky sa následne štiepia a štiepka sa buď kompostuje, alebo končí ako mulčovací materiál, ktorý sa používa pri nových výsadbách.

 

Žilinskí pracovníci budú odpratávať živé stromčeky od 18. januára. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Tradičný vývoz v Banskej Bystrici

Banskobystričania sú už roky zvyknutí na jednotný systém vývozu živých vianočných stromčekov. Už tradične sa začína po sviatku Troch kráľov a potrvá až do 7. februára. Odpad sa bude vyvážať raz do týždňa a následne podľa potreby. Vyhodené stromčeky je potrebné umiestniť vedľa nádob na zber komunálneho odpadu či už pri bytovom alebo rodinnom dome. Netreba zabudnúť, že stromčeky by mali byť odložené na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberných spoločností.

 

V Banskej Bystrici potrvá vývoz stromčekov do 7. februára. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Bezplatne to bude aj v Prešove

Aj mesto Prešov zabezpečuje pre svojich obyvateľov bezplatný odvoz vianočných stromčekov. Stačí ich len odzdobené umiestniť ku kontajnerom a Technické služby mesta ich odnesú za vás. Môžete tak spraviť od 11. januára do 31. januára. Všetky vyhodené stromčeky budú následne druhotne spracované.

 

 

Prešovčania môžu nechcené stromčeky umiestniť na ulicu od 11. januára do 31. januára. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Tony dreviny z košických ulíc

Od 7. januára sa spustil v košických uliciach zber živých vianočných stromčekov. Potrvá do 28. februára. Pre ich likvidáciu sa spojila spoločnosť Kosit s Magistrátom mesta Košice. V minulosti sa počas tohto odvozu vyzbieralo približne 40 ton dreviny. Ani metropola východu nie je výnimkou a nepotrebné stromčeky musia obyvatelia domácností bytových domov vyhodiť priamo pri stanovištiach kontajnerov. Odtiaľ budú následne odvážané do mestskej kompostárneBernátovciach. V prípade rodinných domov by mali byť stromčeky umiestnené na vyhradených miestach, ktoré určila mestská časť.

 

Čistenie košických ulíc sa bude vykonávať do 28 februára. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Hlboko do peňaženky

Bohužiaľ, aj napriek koordinácii miest sa stále stávame svedkami nedbanlivého odhodenia vianočných stromčekov. Avšak zákon o odpadoch myslí aj na takýchto vinníkov. Za pohodenie stromčeka na miesto, ktoré nie je predom určené obcou, hrozí pokuta vo výške 1500 eur. Aby sa páchateľ postavil pred spravodlivosť, je potrebná súčinnosť obyvateľov, ktorí podobné chovanie, znečisťovanie a zapratávanie verejného priestoru nahlásia. Pokiaľ sa tak nestane, objasňovanie takýchto priestupkov býva často veľmi náročné. Preto je potrebné tiež oznámiť pôvodcu odpadu a byť ochotný v danej veci vypovedať.

Mohlo by vás zaujímať: