Domáce

Vyšetrovateľ môže obhajcovi zamietnuť nahliadnuť do spisu

Marian Kočner - Zdroj: FOTO TASR - Dušan Hein

BRATISLAVA – Pri závažných trestných činoch môže vyšetrovateľ zamietnuť návrh nahliadania do spisu, teda tak, ako to urobil aj v prípade obhajcu obvineného Mariana Kočnera Mareka Paru. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zase rozhodoval v tomto prípade o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorý podal obhajca.

Mimoriadny opravný prostriedok je výnimočné, zriedkavé, ale zákonné rozhodnutie a v plnej kompetencii generálneho prokurátora. Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor tak zareagoval na skutočnosť, že Čižnár zrušil rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý zamietol sťažnosť podnikateľa Mariana Kočnera a jeho obhajcu voči obvineniu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Je to síce výnimočný prípad, no v minulosti sa to už stalo

„Ide o zákonný inštitút, je to forma mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým sa generálnemu prokurátorovi zveruje kompetencia rozhodnúť aj o právoplatnom rozhodnutí vyšetrovateľa alebo prokurátora v prípravnom konaní. Nemôže zasahovať do rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie. Ide o to, aby generálny prokurátor garantoval zákonnosť a dôvodnosť týchto rozhodnutí, ktoré boli vydané, a kde už napríklad uplynula možnosť podať opravný prostriedok, alebo kde už opravný prostriedok sa nemohol podať riadnym spôsobom. Je to síce výnimočný prípad, ale nie je vylúčený a aj v minulosti sa stalo, že teda jedna alebo druhá strana v prípravnom konaní sa obrátili na generálneho prokurátora a ten takto rozhodol,“ vysvetlil Ivor.

Parovi nebolo umožnené nahliadnuť do spisu. „Nahliadnutie do spisu stranám trestného konania je prostriedok, ktorým sa či obvinený, jeho obhajca alebo poškodený môže dozvedieť o dôkazoch, ktoré vyšetrovateľ zadovážil v tej ktorej trestnej veci. Samozrejme, že v závažných veciach, najmä organizovanej trestnej činnosti, vyšetrovateľ môže rozhodnúť o zamietnutí tohto návrhu nahliadnutia do spisu. To je však dôvodné v prvých štádiách konania – v prvých týždňoch, mesiacoch, keď sa ešte dôkazy len zbierajú, a keď to nahliadnutie do spisu môže spôsobiť nejaké zmarenie výsledku konania,“ uviedol Ivor.

Rozhodnúť musí prokurátor

Podľa neho ale v neskorších štádiách by to už nemalo byť prekážkou, ale o tom rozhoduje prokurátor. „Práve prokurátor je ten, kto musí poznať dôkaznú situáciu v danom spise a musí už poznať, či je možné, alebo nie je možné nahliadnuť do spisu. Ak generálny prokurátor rozhodol, že vzhľadom na stav vyšetrovania a vzhľadom na potrebu kontradiktórnosti (aby strany poznali dôkazný stav), tak prokurátor by to mal umožniť, respektíve mal to umožniť v minulosti,“ zdôraznil Ivor.

Mariana Kočnera obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica 8. marca. Voči obvineniu podal Para sťažnosť, ktorú ÚŠP 15. apríla zamietol. Obhajca následne podal 2. mája na Generálnu prokuratúru (GP) SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu ÚŠP. O mimoriadnom opravnom prostriedku mal rozhodovať Čižnár, a to v lehote do polroka. Rozhodol koncom júla.