Regióny Banská Bystrica Kremnica Žiar nad Hronom

Z rezervného fondu Kremnice pôjde na bežné výdavky i investície milión eur

Ilustračné foto. Zdroj: klastorkremnica.sk

KREMNICA – Mesto Kremnica použije na krytie bežných výdavkov, spolufinancovanie rozbehnutých projektov i investičné akcie z rezervného fondu milión eur. Prerozdelenie financií schválili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako uviedol primátor mesta Martin Novodomec, približne tretina prostriedkov pôjde na dofinancovanie opatrení vlády, ktoré mali nepriaznivý vplyv na mestský rozpočet.

 

“V rámci prvej zmeny rozpočtu sme museli investičné prostriedky využiť na sanovanie straty, ktorú sme mali preto, lebo nám klesali príjmy z dane z príjmov fyzických osôb,” skonštatoval Novodomec. Ako dodal, prostriedky z rezervného fondu pokryjú aj výdavky, ktoré mesto vynaložilo pre plošné zvyšovanie miezd zamestnancov vo verejnej správe. V rámci krytia schodku bežného rozpočtu boli financie určené aj na dofinancovanie spotreby verejného osvetlenia či údržbu mestských budov.

Peniaze vyhradili aj na kompostáreň

Na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2023 mesto z rezervného fondu vyčlenilo vyše 667.000 eur. Takmer polovica pôjde na spolufinancovanie rozbehnutých projektov, na ktoré samospráva získala dotácie z európskych zdrojov. Na projekt regionálnej kompostárne mesto vyčlenilo 150.000 eur, ďalších takmer 150.000 eur pôjde na dofinancovanie rekonštrukcie budovy technických služieb.

Obnova parkoviska aj čakárne

Približne tretinu z milióna eur z rezervného fondu použije Kremnica v tomto roku na investičné akcie. V rámci nich počíta napríklad s opravou autobusovej čakárne, obnovou parkoviska Jeleň a plochy tržnice či opravou oporného múru a brány na cintoríne. Samospráva chce investovať aj do riešenia situácie s parkovaním na Skalke a prípravy projektových dokumentácií.

Mesto mohlo milión eur z rezervného fondu využiť vďaka príjmom z ťažby v mestských lesoch za posledné roky. “Kremnica je zodpovedným hospodárom, čo sa týka hospodárenia s majetkom lesov. Musíme korektne skonštatovať, že vplyvom dobrého hospodárenia aj dobrej ceny dreva za rok 2021 sa dosiahol vysoký výsledok hospodárenia, a tak mohlo mesto využiť tieto prostriedky,” vysvetlil primátor. Ako dodal, v rámci mestských lesov nedošlo k žiadnemu nadvýrubu, cena dreva sa však v uplynulých rokoch zdvojnásobila, čo mestu prinieslo vyššie príjmy.