Domáce

Za minulý rok obvinili z trestnej činnosti 83 policajtov

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Za rok 2019 obvinili z trestnej činnosti 83 policajtov. Oproti roku 2018 to znamená pokles o 38 obvinení. Zvýšil sa však podiel obvinení, ktoré vyplynuli z operatívno-pátracej činnosti Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Vyplýva to zo správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (PZ) za rok 2019, s ktorou sa oboznámila vláda na svojom štvrtkovom rokovaní. V nej sa spomína nárast alkoholu za volantom u policajtov i nezákonné lustrácie.

 

Viac ako tretinu trestných činov, z ktorých policajtov obvinili, tvorili trestné činy proti poriadku vo verejných veciach. Z tých bol najčastejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pri ktorom padlo obvinenie 26-krát. Rezort vnútra v správe uvádza, že spáchanie tohto trestného činu zaznamenali pri prejednávaní dopravných priestupkov.

Zo závažnejšej formy trestnej činnosti spomína správa ministerstva aj šesť prípadov prijímania úplatku, ale aj marenia spravodlivosti či krivého obvinenia.

Z ostatných skupín trestných činov dominovali trestné činy proti životu a zdraviu, ktoré najčastejšie súviseli s dopravnými nehodami. Okrem toho zaznamenala polícia aj mierny nárast prípadov, keď policajt šoféroval pod vplyvom alkoholu. V súvislosti s tým uvádza správa rezortu vnútra potrebu realizovať adresnejšiu prevenciu.

V minulom roku obvinili niekoľko policajtov i z nezákonných lustrácií novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka. Jedným z opatrení, ktoré by tomu malo opätovne zabrániť, je podľa správy povinnosť zadávať pred lustráciou aj jej dôvod.

Súčasťou správy o trestnej činnosti policajtov je aj štatistika o podaniach smerujúcich proti príslušníkom, ktorí sa mali podľa oznamovateľov dopustiť pri služobnom zákroku neprimeraného násilia. Zo 141 nahlásených prípadov sa podľa ministerstva vnútra nepotvrdilo 119. Väčšina podnetov smerovala voči príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Z 83 obvinených policajtov bolo v riadiacej funkcii deväť príslušníkov PZ. Z celkového počtu policajtov tvorí 83 obvinených 0,38 percenta. Na odhaľovaní trestnej činnosti policajtov sa okrem inšpekcie podieľala aj Národná kriminálna agentúra, ktorá vzniesla obvinenia dvom policajtom. Inšpekcia okrem toho v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti policajtov obvinila v roku 2019 aj 14 civilistov, ktorí sa podieľali na trestnej činnosti ako spolupáchatelia, ale aj samostatnými skutkami, akými je napríklad poskytnutie úplatku.