Spoločnosť Domáce

Za zákaz lovu vlka sa vyslovilo zatiaľ vyše 76-tisíc ľudí

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Petíciu za zastavenie lovu vlka na Slovensku za mesiac podpísalo vyše 76-tisíc ľudí. Lovná sezóna vlka dravého sa 1. novembra napriek tomu začala, potrvá do 15. januára. Ministerstvo pôdohospodárstva stanovilo, že poľovníci môžu odstreliť 35 týchto zvierat. Prvým zastreleným vlkom tejto sezóny bol podľa iniciatívy My sme les asi 45-kilogramový alfa samec v Chočských vrchoch pri Ružomberku.

 

„Vlčia rodina tak stratila vedenie, ťažšie si získa potravu a môže sa uchyľovať k útokom na hospodárske zvieratá,“ uviedla iniciatíva na sociálnej sieti. Ochranári majú ambíciu získať za zákaz lovu vlka na Slovensku najmenej 100-tisíc hlasov. V prípade, že počet podpisov pod petíciou presiahne 100-tisíc, petíciu prerokuje parlament.

Výzvu na okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty na jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne iniciovalo takmer tridsať ochranárskych organizácií. Vlk je podľa ochranárov dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý prepukol vo viacerých okresoch Slovenska. Ochranári vo výzve vysvetľujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy, no sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia.

Dôležitý

Vlk je podľa ochranárov tiež dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje totiž kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenie lesných porastov v hospodárskych lesoch. Podľa odhadov vlk spôsobí ročne škody za asi 40-tisíc eur. Na druhej strane, na Slovensku sú v súčasnosti mimoriadne vysoké stavy raticovej a jelenej zveri, ktorá ročne napácha škody za milióny eur na lesoch a porastoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho vplyvu na jeho populáciu. Na Slovensku podľa odhadov žije vyše 400 vlkov. „Populácia vlka dravého na Slovensku je v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. Je preto nevyhnutný správny manažment a aktívna ochrana, ktorá zohľadní rovnováhu spolužitia vlka a človeka. Dôležité je uvedomovať si aj fakt, že vlk je dravec, ktorý zabíja hospodárske zvieratá,“ zdôraznilo ministerstvo.

Žiadne spoločné polovačky

Loviť vlka na Slovensku možno od 1. novembra do 15. januára, a to len individuálne, spoločné poľovačky sú zakázané. Loviť vlka dravého môžu len držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov. V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac dva jedince, s výnimkou poľovných revírov väčších ako 10-tisíc hektárov. Po ulovení vlka dravého musí poľovník zaznamenať všetky informácie o love a na miesto ulovenia musí zavolať zástupcu Štátnej ochrany prírody a okresného úradu na obhliadku a odber genetického materiálu. V prípade nájdenia uhynutého alebo inak usmrteného vlka musí poľovník ihneď oznámiť nález poľovníckemu hospodárovi. Ministerstvo pôdohospodárstva bude týždenne zverejňovať informácie o počte ulovených vlkov na svojej webstránke.