Domáce Kultúra Spoločnosť Top

Začína obdobie festivalov. Odborníci varujú pred davovou psychózou a tranzom z hudby

Festivaly sú veľkým lákadlom mladých ľudí. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – K letu neodmysliteľne patria festivaly. Tie tradične lákajú mladých ľudí na poriadnu dávku zábavy. Bez alkoholu a drog sa ale pomaly žiadna takáto akcia neobíde. Organizátori sa snažia tento fenomén potlačiť rôznymi kontrolami. Častokrát to ale nestačí. Situácia je z roka na rok rizikovejšia. Zvýšiť pozornosť by preto mali samotní účastníci festivalov.

 

Uvoľnená letná atmosféra, teplé počasie a festivaly vytvárajú viac príležitostí na rôzne  aktivity za hranou zákona. Súčasťou novodobých festivalov sa stali drogy či alkohol. ,,Je to medzinárodný fenomén. Dané je to tým, že sa ich zúčastňujú prevažne mladí ľudia, i faktom, že sa jedná o situáciu rekreačných aktivít, ktoré sa v našej spoločnosti a kultúre spájajú tradične s konzumáciou alkoholu a novšie i iných drog,‘‘ vysvetlil pre Glob.sk riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Festivaly sú dobrou príležitosťou, ako sa dostať k omamným látkam. Podľa Okruhlicu to ale záleží od typu festivalu. Sú také, kde sú starší účastníci, ktorí dávajú prednosť alkoholu. No na druhej strane sú podujatia, kde dokážu mladí ľudia prepašovať aj iné omamné látky. ,,Ako ľahko sa môžu dostať k drogám, to závisí aj od organizátora. A je to rôzne,‘‘ dodal Okruhlica. V súčasnosti závislosť mladých na drogách a alkohole nemá stúpajúcu tendenciu, ale je stále pomerne vysoká.

 

Festivaly sú dobrou príležitosťou, ako sa dostať k alkoholu či drogám. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Neznáme zákutia

Organizátori mnohých festivalov sa snažia ustrážiť bezpečnosť účastníkov. Už pri vstupe do areálu návštevníci musia súhlasiť s osobnou prehliadkou, ale aj kedykoľvek počas trvania festivalu. Návštevník sa tiež zakúpením vstupenky zaväzuje dodržiavať pokyny usporiadateľa. Ak neuposlúchne inštrukcie, môže byť z festivalu vyhostený. Dokonca usporiadatelia môžu nevpustiť do areálu (prípadne vyviesť z areálu) osoby v podnapitom stave alebo pod vplyvom drog.

Ešte pred začatím festivalu organizátori väčšinou uverejňujú zákazy a pokyny. Do mnohých areálov je zakázané vnášať rôzne pyrotechnické predmety, výbušniny, omamné látky, psychotropné látky, alkoholické nápoje, zbrane, či nože, ktoré ohrozujú bezpečnosť iných účastníkov festivalu. Napriek kontrolám sa dokážu mladí ľudia vynájsť a skryť drogy na miesta, ktoré by organizátorov ani vo sne nenapadli.

 

Niekedy nepomôže ani bezpečnostná kontrola. Zdroj: TASR / MTI

Davová psychóza

Festival bez ľudí nie je festival. Vytvárajú ho práve oni a tým sa spolupodieľajú aj na jeho rozmere. ,,Festivaly v sebe nesú aj socializačnú zložku a preto nie je neobvyklé, že počas festivalov dochádza k vytváraniu nových vzťahov, či už kamarátskych alebo partnerských,‘‘ povedal pre Glob.sk psychológ Robert Krause. Zároveň dodáva, že na takýchto podujatiach môžeme sledovať fenomén davovej psychózy, kedy jednotlivci pod vplyvom okolia a davu robia podobné rozhodnutia – to čo robí väčšina je asi niečo, čo je správne.

Počas festivalov máme možnosť vnímať aj rôzne zmenené stavy vedomia. ,,Kedy sú jednotlivci v tranze a neuvedomujú si často seba samých a centrujú svoju pozornosť iba na hudbu a tanec, pričom samotná hudba dostáva ľudí do stavu tranzu, kedy sú náchylnejší aj k prijatiu sugescií a pod vplyvom euforickej nálady aj k činom, ktoré by za bežných okolností neurobili,‘‘ zdôrazňuje Krause.

To sa týka najmä mladých ľudí, ktorým festival ponúka ideálny priestor na rôzne formy sebarealizácie. Ak sa k tomu primieša alkohol, podľa psychológa už hovoríme o rapídne zmenenom stave vedomia. ,,Častokrát máme možnosť pozorovať na festivaloch aj mladých ľudí, ktorí ešte nemajú úplne dozreté časti mozgu zodpovedné za rozhodovanie a vyvodzovanie dôsledkov a preto často mnoho mladých ľudí môže významne riskovať aj pri požívaní alkoholických nápojov,‘‘ konštatuje Krause. V takýchto situáciách psychológ Krause radí, aby mladí dbali na zmeny, ktoré sa odohrávajú v ich tele počas pitia alkoholu a priebežne vyhodnocovali svoj štýl myslenia a správania.

 

Ľudia si na festivaloch ani neuvedomujú seba samých a centrujú svoju pozornosť iba na hudbu a tanec. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Opilecké okuliare

Na návštevníkov letných festivalov sa zameria aj polícia. Podujatia sa konajú vždy cez víkendy, teda dni, ktoré sú už aj mimo letného obdobia spojené so zvýšeným rizikom dopravných nehôd. „Najviac rizikové sú práve letné víkendy, kedy sa stane viac ako polovica (55%) všetkých dopravných nehôd zapríčinených opitými vodičmi. Zvlášť nebezpečnými sú mladí ľudia od 18 do 24 rokov, ktorí spôsobia viac ako pätinu (21%) týchto nehôd,“ informovala prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd. Pod nehody sa najviac podpisujú obmedzené skúsenosti mladých vodičov ale aj zbytočná frajerina.

Policajné hliadky budú preto v blízkosti hudobných festivalov intenzívne kontrolovať vodičov, či konzumovali alkohol. Vo štvrtok začína najväčší slovenský festival Pohoda, počas ktorého budú posilnené hliadky. „Na festivale Uprising bude súčasťou preventívnych aktivít aj stan, v ktorom budú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva informovať návštevníkov o vplyve alkoholu na ľudský organizmus. Umožnia návštevníkom festivalu vyskúšať si „opilecké“ okuliare, ktoré simulujú dve promile alkoholu. Tým, ktorí si nebudú istí, či už môžu sadnúť za volant, zmerajú certifikovaným meračom alkoholu koncentráciu alkoholu v dychu,“ spresňuje aktivity na festivaloch Shepperd.

 

Galéria
Počas festivalu Pohoda budú posilnené hliadky. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Festivaly sú lákadlom najmä pre mladých ľudí. Zdroj: TASR / AP
Počas festivalu môžeme spozorovať rôzne zmenené stavy vedomia. Zdroj: TASR / MTI
Leto je už tradične spojené s festivalmi. Zdroj: TASR / AP
Zdroj: TASR / MTI
Alkohol dokáže ovplyvňovať správanie návštevníkov. Zdroj: TASR / MTI
Počas festivalov máme možnosť sledovať fenomén davovej psychózy. Zdroj: TASR / AP
Festival ponúka ideálny priestor na rôzne formy sebarealizácie. Zdroj: TASR / AP
Počas festivalov sa mladí potýkajú aj s drogami. Zdroj: TASR / AP
navigate_before
navigate_next