Spoločnosť Domáce Top

Zákon myslí aj na chorých a väzňov. Aj oni budú môcť dať zajtra hlas svojmu favoritovi na prezidenta

Zdroj: archív

BRATISLAVA – Prezidentské voľby klopú na dvere. Už v sobotu si budú môcť Slováci zvoliť svojho favorita na post hlavy štátu. Prísť a odovzdať svoj hlas môže každý. Vyberať si budú až z 13 kandidátov. Nie všetci ale môžu doraziť do volebnej miestnosti. Preto sa pri takýchto dôležitých voľbách myslí aj na ľudí so zdravotnými problémami. Dokonca sa nezabúda ani na seniorov a väzňov.

 

Ak sa volič zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, nemusí mať strach, že nemôže odovzdať svoj hlas. Každý takýto občan má právo požiadať o prenosnú volebnú schránku. Musí však dať o sebe vedieť obci, prípadne v deň konania volieb požiada okrskovú volebnú komisiu. ,,V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k oprávnenému voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania,‘‘ uvádza sa v zákone o spôsobe voľby prezidenta.

Zákon nezabúda ani na tých, ktorí nemôžu upravovať hlasovací lístok. Z dôvodu telesného postihnutia alebo preto, že nemôžu čítať či písať. Volebnej komisii musí oznámiť pred samotným hlasovaním túto skutočnosť a v takomto prípade ,,má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky,‘‘ píše zákon. Ministerstvo vnútra v informáciách pre voliča uvádza, ,,obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb‘‘.

Ak majú takýto voliči tiež problém vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený volič. Opäť však nie člen okrskovej volebnej komisie.

 

Zdravotne znevýhodnení môžu voliť z domu. Zdroj: archív

Myslí sa aj na väzňov

Do prezidentských volieb sa môže zapojiť viac ako 10-tisíc väzňov. ,,Osoby vo výkone trestu odňatia slobody môžu hlasovať tiež prostredníctvom prenosnej volebnej schránky na základe vybaveného hlasovacieho preukazu,‘‘ vysvetlila z tlačového odboru rezortu vnútra Petra Friese. Podľa riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adriána Baláža na rozdiel od iných typov volieb sa v prezidentských voľbách očakáva vyššia účasť. Súvisí to s očakávaním udelenia prezidentskej amnestie.

Právo voliť má obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenska, v deň konania volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území Slovenska. ,,Najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a nemá prekážku práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,” doplnil Baláž.

Hlasovací preukaz

Väzeň volí bez hlasovacieho preukazu v prípade, že má trvalý pobyt na Slovensku a miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, je v územnom obvode volebného okrsku miesta trvalého pobytu. Bez hlasovacieho preukazu volí aj v prípade, ak trvalý pobyt na Slovensku nemá a predloží slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. ,,Obvinený alebo odsúdený volí s hlasovacím preukazom v prípade, ak má trvalý pobyt na území SR a v deň konania sa volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. O vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu môže obvinený alebo odsúdený písomne požiadať obec, mesto alebo mestskú časť, v ktorej má trvalý pobyt. Tlačivo žiadosti na tento účel zabezpečí ústav,‘‘ zdôraznil Baláž. Ak nemá väzeň peniaze a chce voliť, ústav mu na svoje náklady zabezpečí odoslanie žiadosti o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu.

O prezidentských kandidátoch sa môžu väzni dozvedieť z televízie a tiež z rozhlasu. Pozerať televíziu či počúvať rádio môžu v určenom čase. Televízor alebo rádio môžu používať aj v cele alebo izbe na vlastné náklady. Podmienkou je napájanie z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Ak sa väzni zaujímajú o aktuálne informácie, môžu si na vlastné náklady predplatiť noviny i časopisy. ,,Dennú tlač a časopisy môžu obvinenému a odsúdenému predplatiť aj rodinní príslušníci a iné osoby, ak tieto budú do ústavu dodávané poštovým podnikom,” dodal Baláž. 

 

V prezidentských voľbách sa očakáva vyššia účasť väzňov. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Seniori

Ak majú seniori v domove dôchodcov trvalý pobyt, môžu voliť do prenosnej schránky. ,,Ak nemajú trvalý pobyt v tomto okrsku, je potrebné, aby si do piatku vybavili hlasovací preukaz,‘‘ uviedla z tlačového odboru rezortu vnútra Petra Friese.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už túto sobotu. Hlasovať sa bude od 7:00 do 22:00. V prípade ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Kandidátmi na prezidenta sú: Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.

 

Galéria
Seniori môžu voliť aj v domove dôchodcov. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová
Seniori môžu voliť aj v domove dôchodcov. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová
V prezidentských voľbách sa očakáva vyššia účasť väzňov. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
Už v sobotu sa koná prvé kolo volieb. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Už v sobotu sa koná prvé kolo volieb. Zdroj: TASR / Michal Svítok
navigate_before
navigate_next