Regióny Banská Bystrica

Zápis prvákov sa v Ružomberku uskutoční od 3. do 4. apríla

V Ružomberku sa už pripravujú na zápis prvákov. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

RUŽOMBEROK – Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na rok 2023/2024 sa v Ružomberku uskutočnia od 3. do 4. apríla v termínoch a časoch určených jednotlivými školami. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.

 

“Každé dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roku dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl či pracovníci oddelenia školstva a športu mestského úradu,” uviedol hovorca.

Podotkol, že v prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu so žiadosťou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok je šesť základných škôl. Dovedna sa v nich vzdeláva 2 215 žiakov. Do prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku nastúpilo 253 školákov. Predškolské triedy v materských školách v Ružomberku tento rok navštevuje 254 detí.