Spoločnosť Koronavírus Domáce Top

Zásadné uvoľnenie opatrení prichádza. Po novom sa mení množstvo vecí, viete ktoré?

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – (Petra Hollá / TASR) Nastupuje radikálne uvoľnenie opatrení. Premiér Igor Matovič po pondelkovom konzíliu odborníkov oznámil, že vo veľkom uvoľňujú opatrenia, ktoré platia v záujme zabránenia šírenia koronavírusu. Dotkne sa to taxikárov, fitness centier, hromadných podujatí, obchodov aj wellness centier. Čo všetko sa od stredy mení? Glob.sk prináša prehľad praktických informácií na lepšie zorientovanie sa v nových pravidlách. 

 

“Niečo za niečo”, ako premiér nazval plán postupného uvoľňovania opatrení, sa pôvodne delil na štyri fázy a iba od správania obyvateľov Slovenska záviselo, či a ako sa bude prechádzať z jednej do druhej. Napokon ale štvrtú – teda poslednú fázu – rozdelil ešte na niekoľko častí. Od stredy tak dochádza v poradí už k piatemu uvoľňovaniu opatrení. To spôsobí, že sa na Slovensku bude opäť o niečo lepšie dýchať.

Čo všetko sa od stredy mení? 

– Mení sa veľa vecí. Po novom budú pre verejnosť otvorené všetky vnútorné športoviská spolu s fitness a wellness centrami, vnútorné pavilóny v ZOO a botanických záhradách. Okrem iného sa zmenia aj podmienky pre obchody, hotely a taxislužby. V zariadeniach verejného stravovania si po novom môžu k stolu sadnúť aj viac ako dvaja ľudia. Podmienky sa menia aj pre rúška.

Platia naďalej vyhradené hodiny pre seniorov? 

– Nie. Od stredy sa vyhradené hodiny pre seniorov rušia, konzílium epidemiológov však apeluje na starých ľudí, aby situáciu nepodcenili, keďže sú najrizikovejšou skupinou. Po novom si tak ľudia môžu nakúpiť v ktorýkoľvek čas počas otváracích hodín maloobchodných prevádzok a drogérií. Okrem iného sa mení aj povinnosť vyhradiť časť prevádzky na jedného človeka – a to z 15 na 10 metrov štvorcových.

Budú obchody naďalej v nedeľu zatvorené?

– Áno, táto povinnosť sa pre maloobchody nemení. Naďalej platí, že v nedeľu majú mať zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa. Pre kiná, taxislužby či zariadenia verejného stravovania táto povinnosť neplatí.

Budem môcť ísť počas horúcich dní na kúpalisko?

– Áno, od stredy budú môcť byť otvorené aj kúpaliská. Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární však tvrdí, že väčšina z nich svoje brány v stredu neotvorí. Dôvodom je, že na otvorenie prevádzok potrebujú niekoľko dní a jasne definované podmienky, ktoré v nich budú platiť. „Navrhli sme, aby akvaparky a kúpaliská nespadali pod označenie zhromažďovanie osôb, keďže pre prevádzky, ktoré majú kapacitu 5000 a viac návštevníkov, by presné stanovenie počtu návštevníkov bolo ekonomicky nerentabilné,“ vyjadrili sa členovia asociácie. Podľa nich je namieste otázka, či sa počet návštevníkov bude odvíjať od štvorcových metrov, ako je to aj v prípade vnútorných prevádzok, alebo podľa iných prepočtov.

Pred otvorením platí pre prevádzkovateľov umelých a prírodných kúpalísk dodržať prísne podmienky. “Pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia,” píše Úrad verejného zdravotníctva. Okrem toho musia mať povolenie na spustenie prevádzky na základe analýzy kvality vody a musia mať zatvorené tie atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov. Na voľných oddychových plochách musí byť dodržaný odstup od ľudí minimálne 2 metre. Návštevníci nemusia mať na sebe rúško, pri vstupe si ale musia vydezinfikovať ruky. Nesmú byť spustené pitné fontánky a hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Budem môcť zorganizovať svadbu, na ktorej bude viac ako 100 osôb?

– Áno, treba však naďalej dodržiavať opatrenia, ktoré platia pre zariadenia verejného stravovania. Čo sa týka sobášov, tam už môžu novomanželia byť aj bez rúšok. Hostiny by sa mali v prípade, ak to je možné, presunúť do exteriéru. Po novom sa hromadné podujatia budú môcť konať pre 500 ľudí, čo znamená, že sa môžu organizovať aj väčšie svadby. Stoly však od seba musia byť vzdialené dva metre, rovnako by ľudia mali dodržiavať rozostupy aj pri tancovaní. “V prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie),” vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva. POZOR! Toto opatrenie ale platí až od 10. júna.

“Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,” dodáva úrad.  V kostoloch a na matrikách treba dodržiavať tieto opatrenia:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
Po novom sa od 10. júna budú môcť konať aj väčšie svadby. Zdroj: pixabay.com

Budem môcť ísť povzbudzovať svoj obľúbený športový tím?

– Od stredy 3. júna sa budú môcť konať aj športové súťaže za prítomnosti divákov. Avšak za jasne stanovených podmienok. Celkový počet ľudí na podujatí nesmie prekročiť hodnotu, ktorú vymedzujú hromadné podujatia.

Budú musieť byť v taxislužbách naďalej ochranné fólie a nebude môcť byť zapnutá klimatizácia?

– Nie. Po novom bude môcť byť zapnutá klimatizácia aj v časti, kde sedí zákazník. Deliacie fólie už nebudú povinné, ale dobrovoľné. Okrem iného sa ruší aj povinná 15-minútová prestávka medzi zákazníkmi. Cestujúci (zákazníci) musia naďalej sedieť na zadných sedadlách a vodiči musia mať na sebe rúško.

Budem si môcť ísť odpočinúť do wellness centra, či ísť na masáž?

– Po novom bude návšteva wellness centier, hydromasáže, kryokomory, prírodných liečebných kúpeľov a wellness centier v hoteloch povolená. Tiež ale bude treba dodržiavať vopred stanovené podmienky. Zamestnanci zariadení ale musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty. Do objektu nesmú pustiť zákazníka, ktorý má teplotu vyššiu ako 37,2 stupňa Celzia. Prevádzky okrem iného musia viesť záznam o klientovi, ktorý po mesiaci musia zlikvidovať a pri vstupe do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky viditeľne umiestniť oznam o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu. Vo všetkých priestoroch musí byť pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch  (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky).

Ako to bude s ubytovaním v hoteloch?

– Hotely po novom nebudú musieť nechať “odstavené” tie izby, v ktorých boli ubytovaní hostia, na 24 hodín. Budú tak dostupné ihneď po odubytovaní sa klientov. Okrem iného sa ruší aj povinnosť zabezpečiť sociálne služby na izbe, teda reštaurácie, bary a podobne budú opäť dotupné pre klientov. A ako je vyššie spomenuté, aj wellness centrá či fitká.

Ako to bude s fitkami?

– Premiér Igor Matovič už minulý týždeň avizoval, že fitness centrá sa otvoria 3. júna. Slovo dodržal, a rovnako, ako wellness centrá, sa aj “fitká” otvárajú túto stredu. Okrem fitness centier sa otvárajú aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť – to znamená, že aj bazény. Pre zamestnancov a samotné fitness centrá platia rovnaké pravidlá ako pre wellness – zamestnanci zariadení ale musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty. Do objektu nesmú pustiť zákazníka, ktorý má teplotu vyššiu ako 37,2 stupňa Celzia. Prevádzky okrem iného musia viesť záznam o klientovi, ktorý po mesiaci musia zlikvidovať a pri vstupe do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky viditeľne umiestniť oznam o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu.

Zdroj: pixabay.com

Ako to bude s reštauráciami? Naďalej bude platiť obmedzenie počtu ľudí pri stole?

– Nie, to sa od stredy ruší. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce. Okrem iného, ak prevádzkovateľ zariadenia bude vedieť zabezpečiť rozostup medzi stolmi aspoň dva metre, nebude musieť obmedziť počet ľudí v prevádzke v jednom čase. Pre zamestnancov naďalej platia rovnaké podmienky – mať na sebe rúško alebo iné prekrytie dýchacich ciest, vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi, príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a ich dezinfekciu sa musí vykonávať každú hodinu.

Ako to bude v divadlách? Budú naďalej povinné rozostupy medzi sedadlami?

– Nie. Po novom budú platiť nové podmienky, a teda, že diváci budú musieť sedieť šachovnicovo – to znamená, že diváci si budú môcť sadnúť na každé druhé sedadlo. Herci okrem toho nemusia mať povinný negatívny COVID test. “Obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,” vysvetľuje ÚVZSR. Naďalej sa zakazuje konzumácia pokrmov alebo nápojov v sále počas predstavenia.

Diváci budú musieť sedieť šachnovicovo – v tomto prípade by si mohli sadnúť na každé biele miesto. Zdroj: pixabay.com

Ako to bude s dennými stacionármi?

– Tie sa otvárajú pre klientov do 62 rokov.  Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Okrem toho klienta zariadenia sociálnych služieb budú môcť navštíviť aj jeho rodinní príslušníci, avšak mimo izby – buď v interiéry alebo exteriéry zariadenia. Klienti okrem toho môžu opustiť na krátku dobu opustiť zariadenie počas dňa. Musia sa však vyhýbať priestorom, kde je vysoká koncentrácia ľudí.

Menia sa nejak podmienky nosenia rúšok? 

– Áno. Po novom platia výnimky pre tieto skupiny ľudí:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osoby žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre,
 • osoby nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode

Ako to bude s hranicami?

– Na územie Slovenskej republiky môžu od utorka 2. 6. 2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom.

Od 2. 6. 2020 od 7:00 môžu Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do 8 hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.

Mohlo by vás zaujímať