Domáca Ekonomika Top

ZDRAŽOVANIE: Aj na budúci rok bude elektrina drahšia

Foto archív SITA

Od januára 2019 bude elektrina drahšia a zasiahne to aj domácnosti. Dôvodom je vývoj cenového indexu na burze PXE. Cena odzrkadľuje cenový vývoj v prvom polroku predchádzajúceho roka, teda zdraženie prichádza vždy s ročným oneskorením. Inak tomu nebude ani v roku 2019.  “Už teraz možno v hrubom odhade konštatovať, že cena komodity pôjde hore o necelú tretinu”, konštatuje predseda Združenia dodávateľov energií Michal Hudec. Cena komodity na burze je však len jednou zo zložiek ceny elektriny pre koncového odberateľa a tvorí približne jej jednu tretinu.  Zvyšok tvoria distribúcia, straty v distribúcii a prenos elektriny (spolu približne druhá tretina) a potom ostávajúcu tretinu sieťové poplatky, medzi nimi najmä (no nielen) náklady na udržiavanie výkonovej rovnováhy v sústave, podpora obnoviteľných zdrojov energie, či hornonitrianskeho uhlia. “Pre priemernú domácnosť, ktorá odoberie ročne 2 MWh elektriny, predstavuje zdraženie na mesačnej faktúre o približne 1,50 eura.”, dodáva Michal Hudec.

Michal Hudec zároveň uvádza, že politické vyhlásenia o pevných cenách energií nemusia byť pravdivé: “Konečné slovo pri cenotvorbe má však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý by mal podľa slovenskej ale i európskej legislatívy konať nezávisle.”